Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Algirdas MONKEVIČIUS

Algirdas MONKEVIČIUS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Akmenės - Joniškio (Nr. 39) apygardoje,
iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Biografija

Algirdas MONKEVIČIUS

Dvyliktosios (XXXIII) Vyriausybės narys

Gimė 1956 m. kovo 29 d. Plungės rajono Rietavo miestelyje.

Nuo 1963 m. mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, kurią 1974 m. baigė.

1974 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos matematikos fakultetą (dabar – Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultetas), kurį baigė 1979 m. ir įgijo matematikos ir fizikos mokytojo specialybę.

1988–1991 m. buvo Maskvos visuomenės mokslų akademijos Sociologinių tyrimų centro aspirantas. 1991 m. apgynė sociologijos mokslų kandidato (dabar – socialinių mokslų daktaro) disertaciją „Asmenybės sąmonės schematizmai: teorinės analizės ir operacionalizacijos patirtis”.

1996–1999 m. Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultete neakivaizdiniu būdu studijavo informatiką ir įgijo informatikos mokytojo specialybę.

1979–1981 m. dirbo mokytoju Akmenės rajono Naujosios Akmenės vakarinėje vidurinėje mokykloje, 1981–1983 m. – Naujosios Akmenės 3–iojoje vidurinėje mokykloje.

1983–1985 m. – Akmenės rajono Švietimo skyriaus inspektorius, 1985–1988 m. – Lietuvos komunistų partijos Akmenės rajono komiteto skyriaus vedėjas.

1991–1997 m. – Akmenės rajono Papilės S.Daukanto vidurinės mokyklos direktorius.

1997–2000 m. – Akmenės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas.

1998 m. dirbo Šiaulių universiteto rektoriaus padėjėju, atsakingu už Socialinių mokslų fakulteto įkūrimą. 1998–2000 m. – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanas, 1999–2000 m. – šio fakulteto Vadybos katedros vedėjas. Nuo 2000 m. balandžio mėnesio iki išrinkimo į Seimą – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas.

1995 m. suteikta antroji vadybos kategorija ir švietimo vadybos eksperto kvalifikacija.

Švietimo ir mokslo ministras dvyliktojoje (XXXIII) Vyriausybėje (prisiekė ir gavo visus įgaliojimus 2001 m. liepos 12 d.).

Nuo 2000 m. lapkričio 9 d. iki 2001 m. liepos 12 d. – švietimo ir mokslo ministras vienuoliktojoje (XXXII) Vyriausybėje.

Nuo 1997 m. iki 2000 m. lapkričio mėn. – Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys.

Nuo 1995 m.– Šiaulių apskrities švietimo tarybos narys, nuo 2000 m. – Bendrojo ugdymo tarybos prie Švietimo ir mokslo ministerijos narys.

1993–1997 m. – Akmenės rajono mokyklų vadovų asociacijos pirmininkas. Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys, Šiaulių verslo inkubatoriaus tarybos narys, Akmenės „Rotary” klubo viceprezidentas.

Nuo 2000 m. – Naujosios sąjungos (socialliberalų) narys.

Skaito paskaitas „Sociologija”, „Žmogaus elgsena”, „Informacinės technologijos”, „Švietimo vadyba” Šiaulių universitete.

Angažuojasi švietimo, mokslo srityse.

Domisi inovacijų plėtote, informacinės visuomenės ugdymu.

Pomėgiai – sodas, žūklė.

Moka prancūzų, rusų kalbas, skaito anglų kalba.

Žmona Jovita – Akmenės rajono Papilės S.Daukanto vidurinės mokyklos direktorė.

Turi 3 vaikus. Duktė Audronė baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, yra nekilnojamo turto vadybos specialistė. Sūnus Tadas – šio universiteto studentas. Sūnus Algirdas – Papilės S.Daukanto vidurinės mokyklos 9 klasės mokinys.
*

LR Seimas