Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Gintautas MIKOLAITIS

Gintautas MIKOLAITIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Raseinių (Nr. 42) apygardoje,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

 • Kaimo reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 11 13 iki 2004 11 14)
 • Kaimo reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 11 03 iki 2000 11 22)
 • Aplinkos apsaugos komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2000 11 02)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
 • Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisija Komisijos narys (nuo 2001 04 24 iki 2004 11 14)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Geros kaimynystės ryšių su Baltarusijos Respublika parlamentinė grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Bosnijos ir Hercegovinos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rumunijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupė, narys

Biografija

Gintautas MIKOLAITIS

Gimė 1959 m. gruodžio 19 d. Raseinių rajono Liepynų kaime valstiečių šeimoje. Tėtis miręs. Mama – pensininkė, gyvena Liepynų kaime.

1967–1971 m. mokėsi Raseinių rajono Šilininkų pradinėje mokykloje, nuo 1971 m. – Raseinių rajono Girkalnio vidurinėje mokykloje, kurią 1978 m. baigė.

1978 m. įstojo į Kauno 33–iąją profesinę technikos mokyklą, kurią 1979 m. baigė su pagyrimu ir įgijo kino mechaniko specialybę.

1979 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) Lengvosios pramonės fakultetą, kurį 1984 m. baigė ir įgijo lengvosios pramonės mašinų ir aparatų inžinieriaus mechaniko specialybę. Mokydamasis institute, įsitraukė į aktyvią profesinę veiklą. Buvo instituto ir fakulteto profsąjungos komitetų narys, daugelio komisijų narys.

1984 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Raseinių siuvimo gamybiniame susivienijime „Šatrija” (dabar – akcinė bendrovė „Šatrija”). Iki 2000 m. šioje įmonėje dirbo vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, generalinio direktoriaus pavaduotoju statybai, statybos baro vadovu, ėjo jaunųjų specialistų tarybos pirmininko pareigas.

2000 m. iki išrinkimo į Seimą dirbo specialios paskirties akcinėje bendrovėje „Raseinių šilumos tinklai” direktoriumi.

Mokydamasis Girkalnio vidurinėje mokykloje ir Kauno 33–iojoje profesinėje technikos mokykloje, buvo aktyvus sportininkas, atstovavo beveik visų sporto šakų mokyklos rinktinei. 1979 m. – Lietuvos žiemos daugiakovės čempionas.

Nuo 1997 m. – Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys. 1997–2000 m. – šios savivaldybės valdybos narys, Raseinių rajono mero pavaduotojas.

Nuo 1994 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Anksčiau nepriklausė jokiai partijai. Buvo Lietuvos socialdemokratų partijos Prezidiumo narys. Dabar – šios partijos Tarybos narys, Raseinių skyriaus pirmininkas.

Angažuojasi žemės ūkio produkcijos gamybos ir jos perdirbimo srityse.

Pomėgis – sportas.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Žmona Angelė.

Sūnus Mindaugas mokosi Raseinių „Kalno” vidurinės mokyklos 12 klasėje.
*

LR Seimas