Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Rolandas PAVILIONIS

Rolandas PAVILIONIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 07 01.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

 • Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas Komiteto narys (nuo 2004 02 12 iki 2004 07 01)
 • Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas Komiteto pirmininkas (nuo 2000 10 26 iki 2004 02 11)
 • Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2000 10 25)
 • Liberaldemokratų frakcija Frakcijos narys (nuo 2004 01 27 iki 2004 07 01)
 • Europos reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 11 09 iki 2004 07 01)
 • Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 01 25)
 • Komisija Konstitucijos pataisoms rengti Komisijos narys (nuo 2001 03 13 iki 2004 07 01)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Seimo atstovai Konvente dėl Europos ateities, atstovo pavaduotojas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, pirmininko pavaduotojas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Tibetu grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika grupė, narys
 • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 11 09 iki 2004 07 01)
 • Seimo delegacija Frankofonijos Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininkas (nuo 2000 12 20 iki 2004 07 01)

Biografija

Rolandas PAVILIONIS

Gimė 1944 m. liepos 3 d. Šiauliuose.

Dirbdamas darbininku, medaliu baigė Šiaulių vakarinę darbo jaunimo mokyklą.

1962 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti kalbas. Po metų buvo pašauktas atlikti karinę prievolę. Po trejų metų baigė universitetą per vienerius metus ir 1968 m. įgijo germanisto specialybę.

1968–1971 m. dirbo Ukrainos mokslų akademijoje ir apgynė daktaro disertaciją logikos tema. 1981 m. Paryžiaus aukštųjų visuomenės mokslų mokykloje apgynė disertaciją logikos ir semantikos tema. Studijavo ir dirbo Prancūzijoje pas žymiausią išeivijos profesorių Algirdą Greimą.

Suteiktas habilituoto daktaro mokslinis laipsnis, profesoriaus ir akademiko moksliniai vardai.

1971–1981 m. – Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos katedros docentas, 1982–1989 m. – Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas.

Sąjūdžio išvakarėse, 1988 m., ėmėsi Vilniaus universiteto studijų reformos, pareikalavęs nebedėstyti ideologinių „mokslų”: iš pradžių jų buvo atsisakyta Lietuvoje, po to – visoje TSRS ir Rytų Europoje. 1989–1990 m. – šio universiteto prorektorius, nuo 1990 m. iki išrinkimo į Seimą – rektorius.

Garsiajame Lietuvos inteligentijos susitikime su Michailu Gorbačiovu (buv. SSKP CK Generaliniu sekretoriumi) pirmasis atvirai pareiškė Lietuvos ryžtą siekti laisvės ir nepriklausomybės.

Pasaulio rektorių asociacijos vykdomojo komiteto, Europos rektorių konferencijos vykdomojo komiteto narys.

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos garbės prezidentas.

Nepartinis.

Aktualiausia išleista knyga politine tematika – „Prieš absurdą: straipsniai, kalbos, pokalbiai apie universiteto ir gyvenimo filosofiją” (Vilnius: Kultūra, 2000).

Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus tikrasis narys, Europos mokslų ir menų akademijos narys. Skaito paskaitas, vadovauja doktorantams. Taip pat skaito paskaitas šiuolaikinės kalbos filosofijos, filosofijos, logikos temomis Vakarų Europos universitetuose.

Apdovanotas Lietuvos valstybine premija už mokslo darbus, Prancūzijos „Akademinės palmės” ir „Garbės legiono” ordinais, Norvegijos, Lenkijos ordinais ir medaliais, 2001 m. – Prancūzijos Respublikos ordinu „Už nuopelnus Prancūzijos Respublikai”.

Angažuojasi mokslo, švietimo, kultūros srityse.

Pastabos apie politiko veiklą, kurias nori pabrėžti: „Politikas yra vertas tiek, kiek jis neatitrūksta nuo gyvenimo ir veda visuomenę pažangos keliu”.

Pomėgis – muzika, darbai sode.

Moka prancūzų, rusų, anglų, vokiečių kalbas.

Žmona Marija Aušrinė – Vilniaus universiteto profesorė.

Turi du sūnus. Šarūnas – verslininkas, Žygimantas – diplomatas.
*

LR Seimas