Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narė

Dalia KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ

Dalia KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ*

Seimo narė nuo 2000 10 19 iki 2003 02 25.
Išrinkta Senamiesčio (Nr. 2) apygardoje,
iškėlė Lietuvos liberalų sąjunga
Kandidato puslapis
 

 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narė (nuo 2000 10 24 iki 2003 02 25)
 • Liberaldemokratų frakcija Frakcijos narė (nuo 2002 07 01 iki 2003 02 25)
 • Nepriklausoma frakcija Frakcijos narė (nuo 2002 01 12 iki 2002 06 30)
 • Šeimos ir vaiko reikalų komisija Komisijos narė (nuo 2001 11 06 iki 2003 02 25)
 • Liberalų frakcija Frakcijos narė (nuo 2001 11 13 iki 2002 01 11)
 • Liberalų frakcija Frakcijos seniūno pirmoji pavaduotoja (nuo 2001 07 10 iki 2001 11 12)
 • Liberalų frakcija Frakcijos seniūnė (nuo 2000 10 20 iki 2001 07 09)
 • Komisija Konstitucijos pataisoms rengti Komisijos pirmininko pavaduotoja (nuo 2001 09 20 iki 2003 02 25)
 • Komisija Konstitucijos pataisoms rengti Komisijos pirmininkė (nuo 2001 03 02 iki 2001 09 19)
 • Seniūnų sueiga, narė (nuo 2000 10 24 iki 2001 11 14)
 • Seimo atstovai Konvente dėl Europos ateities, atstovo pavaduotoja
 • Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotoja
 • Tarpparlamentinių ryšių su Europos parlamentarų asociacija Afrikai (AWEPA) grupė, narė
 • Seimo parlamentinė ryšių su Baltarusijos Respublikos XIII-šaukimo Aukščiausiąja Taryba ir demokratinėmis jėgomis grupė, narė
 • Seimo 2003 metų delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotoja (nuo 2000 11 03 iki 2002 11 18)

Biografija

Dalia KUTRAITĖ-GIEDRAITIENĖ

Gimė 1952 m. balandžio 18 d. Irkutsko srityje tremtinių šeimoje.

Grįžusi su tėvais į Lietuvą, gyveno Kaune. 1959–1970 m. mokėsi Kauno S.Nėries vidurinėje mokykloje.

1970 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kurį 1975 m. baigė ir įgijo žurnalistės specialybę.

1991–1998 m. stažavo Danijoje, Švedijoje, JAV.

1975–1992 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos Vaikų ir jaunimo laidų redakcijoje redaktore, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja.

1992–1997 m. – Lietuvos televizijos kūrybinio susivienijimo „Jūsų studija” vyriausioji redaktorė, 1997 m. – Lietuvos televizijos programų direktorė.

1997–1999 m. – Lietuvos televizijos laidos „Kalbina Dalia Kutraitė” vedėja ir autorė.

1998–1999 m. – Vilniaus mero patarėja ryšiams su visuomene.

1999 m. birželio–lapkričio mėnesiais – devintosios (XXX) Vyriausybės kanclerė.

Atsistatydinusi kartu su devintosios (XXX) Vyriausybės nariais, kurį laiką vadovavo viešajai įstaigai „Rolando Pakso fondas”. 2000 m. balandžio–spalio mėnesiais vėl dirbo Vilniaus mero patarėja.

Nuo 2000 m. spalio 19 d. iki 2001 m. liepos 10 d. – Seimo Liberalų frakcijos seniūnė.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, „Vilniaus klubo” viena iš steigėjų ir narė, piliečių judėjimo „Vilniaus forumas” organizatorė.

MRA (moral rearmament; angl. moralinis nusiginklavimas) tarptautinio judėjimo dalyvė.

Nuo 1999 m. – Lietuvos liberalų sąjungos narė. Šiuo metu yra Lietuvos liberalų sąjungos pirmininko pavaduotoja, Etikos komisijos pirmininkė. Anksčiau nepriklausė jokiai partijai.

Knygos „Dalia Kutraitė kalbina…: televizijos žurnalistės pokalbiai su žinomais Lietuvos žmonėmis” (Kaunas: Aušra, 1999), parengtos pagal televizijos laidas, kuriose kalbino šalies žymiausius politikus ir menininkus, autorė.

Kartais kviečiama skaityti paskaitų žurnalistikos ar viešųjų ryšių specialybių studentams.

Domisi žurnalistika, viešaisiais ryšiais, komunikacijos problemomis, televizija.

Pomėgiai – literatūra, vandens turizmas.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Vyras Virginijus Giedraitis – akcinės bendrovės „Spauda" generalinis direktorius.

Turi du vaikus. Sūnus Lukas Vosylius – studentas, sūnus Simonas Giedraitis – Vilniaus S.Nėries gimnazijos moksleivis.
*

LR Seimas