Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Jonas ČIULEVIČIUS

Jonas ČIULEVIČIUS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Biografija

Jonas ČIULEVIČIUS

Gimė 1934 m. gruodžio 13 d. Pasvalio rajone, Saločių seniūnijos Kubiliūnų kaime ūkininko šeimoje. 1945 m. tėvas buvo suimtas ir mirė gulage. Represuota ir motina.

1942–1952 m. mokėsi Pasvalio rajono Saločių vidurinėje mokykloje, nuo 1953 m. – Lazdijų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1954 m.

1958 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Ekonomikos fakultetą, kurį 1963 m. baigė su pagyrimu.

1971–1973 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos aspirantūroje. 1977 m. Latvijos žemės ūkio akademijoje apgynė disertaciją.

1990 m. apgynė habilituoto ekonomikos daktaro disertaciją.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, stažuotėse Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose užsienio valstybėse.

1963–1971 m. dirbo Pasvalio rajono Žemės ūkio valdyboje inspektoriumi organizatoriumi, Pasvalio rajono Krinčino kolūkyje pirmininku, 1971–1975 m. – Pasvalio rajono Porijų kolūkyje pirmininku.

1975 m. buvo pakviestas dirbti į Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. 1975–1979 m. - vyresnysis dėstytojas, 1980–1990 m. – docentas, 1990–1992 m. – Ekonomikos katedros vedėjas. Nuo 1992 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos profesorius.

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos narys.

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo tarybos, Žemės ūkio mokslo tarybos, Švietimo ir mokslo tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo tarybos narys.

Nuo 1990 m. – Lietuvos ūkininkų sąjungos, kuri yra reikšmingiausia gamybinė žemės ūkio organizacija, pirmininkas, Tarybos narys. 2001 m. jam suteiktas Lietuvos ūkininkų sąjungos garbės nario vardas. Aktyviai dalyvaudavo rengiant įstatymų projektus (Ūkininko ūkio, Žemdirbių savivaldos, Ūkininkų socialinio draudimo ir kt.), teikdavo siūlymus dėl daugelio įstatymų ir jų lydinčių teisės aktų projektų. Lietuvos žemės ūkio rūmų Prezidiumo narys.

Nepartinis.

Vieno išradimo autorius. Keturių knygų autorius. Yra parašęs per 300 mokslinių, metodinių, publicistinių straipsnių. Aktualiausia išleista knyga apie jį politine tematika – „Jonas Čiulevičius” (Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universiteto leidybos centras, 1999). Apie jį rašoma visuose knygos „Kas yra kas Lietuvoje” leidimuose.

Skaito paskaitas žemės ūkio ekonomikos tematika Lietuvos žemės ūkio universitete.

Už mokslinę, gamybinę veiklą bei pozityvų visuomeninį aktyvumą pelnė daug valstybės institucijų bei Lietuvos žemės ūkio universiteto apdovanojimų.

Angažuojasi mokslo, žemės ūkio srityse.

Pomėgis – įvairios literatūros skaitymas.

Moka rusų, prancūzų kalbas.

Žmona Vida – socialinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvos žemės ūkio universiteto Statistikos katedros vedėja.

Turi dvi dukras. Auksuolė dirba akcinėje bendrovėje „Ūkio bankas”. Alina dirba laikraščio „Ūkininko patarėjas” redakcijoje.
*

LR Seimas