Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Egidijus VAREIKIS

Egidijus VAREIKIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

 • Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Komiteto narys (nuo 2004 03 25 iki 2004 07 04)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2004 07 05 iki 2004 11 14)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 03 24)
 • Europos reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 11 09 iki 2004 11 14)
 • NATO reikalų komisija Komisijos narys (nuo 2000 12 18 iki 2004 11 14)
 • Tėvynės Sąjungos - konservatorių frakcija Frakcijos narys (nuo 2004 01 27 iki 2004 11 14)
 • Jungtinė Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija Frakcijos seniūno pavaduotojas (nuo 2002 09 10 iki 2003 03 04)
 • Jungtinė Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2002 09 09)
 • Liberalų ir centro frakcija Frakcijos narys (nuo 2003 06 05 iki 2004 01 26)
 • Jungtinė ir Liberalų frakcija Frakcijos narys (nuo 2003 03 05 iki 2003 06 04)
 • Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Valstybe grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Tibetu grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Europos parlamentarų asociacija Afrikai (AWEPA) grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Australijos Sandrauga ir Naująja Zelandija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Libano Respublika grupė, pirmininkas
 • Seimo parlamentinė ryšių su Baltarusijos Respublikos XIII-šaukimo Aukščiausiąja Taryba ir demokratinėmis jėgomis grupė, narys
 • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, pirmininkas (nuo 2000 11 09 iki 2004 11 14)
 • Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotojas (nuo 2001 01 26 iki 2004 11 14)
 • Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacija, pirmininko pavaduotojas (nuo 2003 04 17 iki 2003 05 21)
 • Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacija, narys (nuo 2003 05 22 iki 2004 03 04)

Biografija

Egidijus VAREIKIS

Gimė 1958 m. kovo 26 d. Kaune.

Nuo 1965 m. mokėsi Kauno 7–ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1976 m.

1976 m. įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, kurį 1981 m. baigė ir įgijo chemiko–dėstytojo specialybę.

1989 m. apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją.

1990 m. stažavo Sen Polio universitete (Kanada), Milvokio Marquette universitete (JAV), 1992–1993 m. – Universitetiniame aukštųjų tarptautinių studijų institute (IUHEI) Ženevoje (Šveicarija), 1996 m. – Budapešto Vidurio Europos universitete (Vengrija), 1997 m. – Pearsono taikos palaikymo centre (Kanada), pagal TEMPUS programą – Didžiojoje Britanijoje.

1981–1990 m. dirbo TSRS Mokslų akademijos Eksperimentinės endokrinologijos ir hormonų chemijos instituto Kauno filiale jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

1990–1991 m. – „Katalikų pasaulio” leidyklos Apžvalgų skyriaus redaktorius, žurnalo „Naujasis židinys” Apžvalgų skyriaus vedėjas.

1991–1992 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Valstybės atkūrimo komisijoje patarėju, 1992–1993 m. – užsienio reikalų ministro patarėju.

1993–1994 m. – nepriklausomas politikos apžvalgininkas ir komentatorius, „Tėvynės sargo” leidyklos redaktorius.

Nuo 1997 m. iki išrinkimo į Seimą dirbo užsienio reikalų ministro patarėju.

Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos (UCIP) narys.

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos prezidentas, asociacijos „Lietuva–Ičkerija” pirmininkas, Lietuvos ateitininkų federacijos narys.

Nuo 2000 m. – Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos pirmininko pavaduotojas.

Skaitė pranešimus daugiau nei 100 tarptautinių mokslinių konferencijų ir simpoziumų, publikavo keliasdešimt mokslinių straipsnių bei šimtus straipsnių periodinėje spaudoje. 15 išradimų autorius.

Nuo 1995 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete, nuo 1997 m. yra Politikos mokslų ir diplomatijos instituto (anksčiau – Tarptautinės teisės ir politikos mokslų) Politologijos katedros docentas. Nuo 1997 m. iki išrinkimo į Seimą buvo šios katedros vedėjas. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (nuo 1995 m.) skaito paskaitas tarptautinio saugumo, gynybos, Europos integracijos temomis.

1992 m. Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos apdovanotas už vertybių propagavimą, 1993 m. Kroatijos katalikų spaudos sąjungos – už rašinius karo temomis.

Pomėgiai – internetas, klasikinė muzika, futbolas, televizija. Jaučia nostalgiją hipių epochai.

Moka anglų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbas.

Žmona Rozvita – biochemikė.

Du vaikai: sūnus Martynas (1982-1996); dukra Aistė – moksleivė.
*

LR Seimas