Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narė

Irena ŠIAULIENĖ

Irena ŠIAULIENĖ*

Seimo narė nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko socialdemokratinė koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

 • Etikos ir procedūrų komisija Komisijos narė (nuo 2000 11 03 iki 2003 04 09)
 • Socialinių reikalų ir darbo komitetas Komiteto narė (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos seniūnė (nuo 2003 03 20 iki 2004 11 14)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narė (nuo 2000 10 20 iki 2003 03 19)
 • Komisija Konstitucijos pataisoms rengti Komisijos narė (nuo 2003 06 12 iki 2004 11 14)
 • Komisija Konstitucijos pataisoms rengti Komisijos pirmininkė (nuo 2001 09 20 iki 2003 06 11)
 • Komisija Konstitucijos pataisoms rengti Komisijos pirmininko pavaduotoja (nuo 2001 03 13 iki 2001 09 19)
 • Seniūnų sueiga, narė (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Belgijos Karalyste, Nyderlandų Karalyste ir Didžiąja Liuksemburgo Hercogyste grupė, pirmininko pavaduotoja
 • Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narė
 • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narė
 • Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narė (nuo 2000 11 03 iki 2004 11 14)
 • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros valstybių Parlamentinėje Asamblėjoje, narė (nuo 2004 03 05 iki 2004 11 14)
Buvo išrinkta į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinkta į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Irena ŠIAULIENĖ

Gimė 1955 m. vasario 19 d. Kelmės rajono Kolainių kaime tarnautojų šeimoje.

1971 m. baigė Telšių rajono Pavandenės vidurinę mokyklą.

Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį 1976 m. baigė su pagyrimu ir įgijo istorijos ir sociologijos mokslų dėstytojos specialybę.

1987 m. apgynė istorijos mokslų kandidatės (dabar – humanitarinių mokslų daktarės) disertaciją.

1976–1992 m. ėjo dėstytojos, docentės pareigas Klaipėdos politechnikume (dabar – Klaipėdos aukštesnioji technikos mokykla), Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultete (dabar – Klaipėdos universitetas), Klaipėdos universiteto Istorijos ir sociologijos katedroje.

1992–1996 m. – VI Seimo narė, išrinkta Baltijos rinkimų apygardoje Nr. 20. Kandidate į Seimą 1992 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. (Nuo 1992 m. lapkričio 22 d. iki 1993 m. balandžio 14 d. laikyta išrinkta pagal šios partijos sąrašą). Seime dirbo Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitete. Jos iniciatyva priimtas įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems sovietinėje armijoje ir armijoje žuvusiųjų šeimoms; moterų teises ginantys įstatymai, įsteigta valstybės konsultantės moterų klausimams pareigybė.

1996–2000 m. – VII Seimo narė, išrinkta pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Socialinių reikalų ir darbo komitetuose.

Nuo 1991 m. – visuomeninės nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos demokratinės moterų kolegijos – koordinatorė.

Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narė. Buvo šios partijos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja (LSDP nare laikoma nuo 1990 m.). Nuo 2001 m. – Lietuvos moterų socialdemokračių sąjungos pirmininkės pavaduotoja, Lietuvos demokratinės moterų kolegijos koordinatorė.

Yra dirbusi įvairiose įstatymų rengimo darbo grupėse. Surengė per 15 respublikinių konferencijų, paskelbė keliasdešimt straipsnių.

Moka vokiečių, rusų, lenkų, anglų kalbas.

Išsituokusi.

Sūnus Eitaras Šiaulys – studentas.
*

LR Seimas