Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Mykolas PRONCKUS

Mykolas PRONCKUS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko socialdemokratinė koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Mykolas PRONCKUS

Gimė 1936 m. kovo 24 d. Plungės rajono Rietavo miestelyje tarnautojų šeimoje.

Tėvas žuvo 1941 metais, pirmąją karo dieną – birželio 22–ąją.

1946–1950 m. mokėsi Pakruojo rajono Linkuvos vidurinėje mokykloje.

1950 m. įstojo į Klaipėdos žemės ūkio technikumą (dabar – Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla), kurį baigė 1954 m. ir įgijo agronomo specialybę.

1955 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas), kurią 1965 m. baigė ir įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1977–1980 m. studijavo Lietuvos žemdirbystės moksliniame tyrimų instituto aspirantūroje. 1982 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (dabar – agrarinių mokslų daktaro) disertaciją „Liucernos įkurdinimo galimybės velėniniuose jauriniuose, rūgščiuose Lietuvos vakarų zonos dirvožemiuose”.

1954–1955 m. dirbo Varnių rajono K.Poželos kolūkyje agronomu. 1955–1957 m. tarnavo sovietinėje armijoje.

1957–1958 m. dirbo Plungės mašinų ir traktorių stotyje agrochemiku, 1958–1961 m. – Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos (komjaunimo) Plungės rajono komitete antruoju sekretoriumi, 1961–1962 m. – Plungės rajono valstybinėje supirkimo inspekcijoje vyresniuoju inspektoriumi, 1962–1976 m. – Plungės teritorinėje gamybinėje žemės ūkio valdyboje vyriausiuoju agronomu, 1976–1989 m. – Plungės rajono žemės ūkio valdyboje viršininko pavaduotoju, viršininku.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Plungės rinkimų apygardoje Nr. 35. Kandidatu į Seimą 1992 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime buvo Agrarinio komiteto pirmininkas.

1996–2000 m. – VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Kaimo reikalų komitete.

1990–1993 m. – Plungės rajono savivaldybės tarybos narys.

Tarptautinės informacijos akademijos narys korespondentas.

Lietuvos žemdirbių sąjungos prezidiumo narys, Agronomų seklyčios narys.

1961–1989 m. buvo TSKP narys. LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. 1989 m. – Lietuvos komunistų partijos Plungės rajono komiteto pirmasis sekretorius.

Nuo 1991 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. Ėjo šios partijos Plungės rajono tarybos pirmininko pareigas. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narys (LSDP nariu laikomas nuo 1991 m.).

1999–2000 m. publikavo mokslinių straipsnių.

Skaito paskaitas „Žemės ūkio verslo perspektyvos Lietuvoje”, „Lietuvos ūkininkas ir Europos Sąjunga” Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos žemės ūkio universitete, Žemės ūkio ministerijoje, Agrarinės ekonomikos institute.

Angažuojasi kaimo reikalų, ekonomikos, finansų srityse.

Domisi žurnalistika.

Pomėgiai – gamta, darbas sode, grybavimas, knygos, kelionės, šachmatai (I atskyris).

Moka rusų kalbą.

Žmona Vida Pronckienė – pensininkė.

Turi tris vaikus. Duktė Giedrė Kvieskienė – daktarė, dirba Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakultete Socialinės pedagogikos katedros vedėja ir augina dvi dukteris. Sūnus Mindaugas dirba Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Klaipėdos teritorinėje muitinėje, augina du sūnus. Sūnus Mykolas dirba gaisrininku Plungėje, augina dvi dukteris.
*

LR Seimas