Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Algirdas BUTKEVIČIUS

Algirdas BUTKEVIČIUS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Vilkaviškio (Nr. 68) apygardoje,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.

Biografija

Finansų ministras dvyliktojoje (XXXIII) Vyriausybėje (prisiekė ir gavo visus įgaliojimus 2004 m. gegužės 4 d.)

Gimė 1958 m. lapkričio 19 d. Radviliškio rajono Paežerių kaime.

Nuo 1966 m. mokėsi Radviliškio rajono Šeduvos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1977 m.

1979 – 1984 m. studijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete, įgijo inžinieriaus ekonomisto specialybę.
1993 – 1995 m. studijavo Kauno technologijos universiteto vadybos mokslo magistratūroje.
1994 m. stažavosi Vokietijos vadybos akademijoje Viurcburge, 1998, 1999, 2001 m. – Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Danijoje.

Profesinė veikla
1991 – 1995 m. buvo Vilkaviškio rajono valdytojo pavaduotojas.
1995 – 19996 m. dirbo akcinėje bendrovėje „Vilkasta“ rinkotyros ir rinkodaros direktoriumi.
1999 m. išrinktas Seimo nariu. Seime dirbo Biudžeto ir finansų komitete, buvo Iždo pakomitečio pirmininkas.
Nuo 2001 m. liepos 12 d. – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas.
Nuo 2004 m. gegužės 4 d. – Lietuvos Respublikos finansų ministras.
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu paskirtas Pasaulio banko grupės organizacijų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos investicijų banko valdytoju iš Lietuvos Respublikos pusės.
Patvirtintas pristatantis Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto Aukšto lygio darbo grupėje.
Būdamas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku tiesiogiai dalyvavo sudarant vidutinės trukmės (iki 2007 m.) Lietuvos valstybės biudžetą ir rengiant atitinkamas programas, kuriose vadovaujamasi strateginiais tikslais (prioritetais):
- stiprinti Lietuvos įtaką formuojant ES ekonominę politiką ir sprendimus šaliai aktualiais klausimais;
- plėtoti krašto apsaugą;
- mažinti nedarbą ir skurdą;
- užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatingumo plėtrą;
- plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.

Skaitė paskaitas „Worldlearning” institucijoje finansiniais klausimais: valstybės ir savivaldybių biudžeto planavimo, vykdymo bei kontrolės principų, valstybės pinigų valdymo temomis.
Nuo 1990 m. kiekvienuose Vilkaviškio savivaldybių rinkimuose išrenkamas į savivaldybės tarybą.
Atstovaudamas mūsų šalies daugelio kaimo rinkėjų interesams ankstesnėje ir dabartinėje kadencijose Lietuvos Respublikos Seime Algirdas Butkevičius buvo ir tebėra vienas iš aktyviausių alternatyviosios (kooperatinės) bankininkystės sistemos atkūrimo ir plėtojimo Lietuvoje iniciatorių, taip pat šios sistemos teisinės bazės kūrėjų.
Būdamas Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku įnešė svarų indėlį į Lietuvos Respublikos įstatymų suderinamumą su Europos Sąjungos teisės aktais, liečiančiais valstybės finansinius klausimus.

Apdovanojimai: valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Nuo 1992 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1995–1997 m. – šios partijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkas. Nuo 1999 m. gegužės 29 d. (perrinktas 2001 m. sausio 27 d.) – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas.

Pomėgiai – literatūra, sportas, užsienio kalbos.

Moka rusų, vokiečių, anglų kalbas.

Žmona Janina dirba Ūkio ministerijoje vyresniąja specialiste.

Turi du vaikus. Sūnus Martynas – studentas. Duktė Indrė – moksleivė.
*

LR Seimas