Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Antanas Napoleonas STASIŠKIS

Antanas Napoleonas STASIŠKIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Antanas Napoleonas STASIŠKIS

Gimė 1933 m. rugsėjo 21 d. Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Kaniūkų kaime ūkininkų šeimoje. 1948 m., ištrėmus tėvus į Sibirą, liko vienas.

Nuo 1944 m. mokėsi Utenos rajono Užpalių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1951 m.

1951 m. mokėsi matininkų kursuose.

1962 m. įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto vakarinį skyrių, kurį 1968 m. baigė ir įgijo puslaidininkių fizikos inžinieriaus specialybę.

1952–1953 m. dirbo Lietuvos geologijos paieškų ir žvalgybos ekspedicijoje vyresniuoju kolektoriumi.

Apkaltintas antisovietine veikla, 1953 m. Vilniaus srities teismo nuteistas 10 metų. 1956 m. Kuibyševo (dabar – Samara) srities teismo pakartotinai nuteistas 3 metams už dalyvavimą slaptoje antisovietinėje organizacijoje. Kalėjo Kuibyševo, Šeksnos, Vorkutos ir Taišeto lageriuose.

1960 m. grįžo į Lietuvą. 1960–1962 m. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje šlifuotoju, 1962–1970 m. – Vilniaus eksperimentinėje technologinės įrangos gamykloje šlifuotoju, inžinieriumi technologu, 1970–1992 m. – Mechanizacijos ir automatizacijos projektavimo ir konstravimo biure, projektavimo institute „Lietuvos staklių projektas” grupės vadovu, vyriausiuoju projektų inžinieriumi.

1992–1996 m. – VI Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Sąjūdžio koalicijos sąrašą. Seime dirbo Nacionalinio saugumo komitete.

1996–2000 m. – VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą. Septintajame Seime dirbo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) komitete.

Nuo 1990 m. – Lietuvos politinių kalinių sąjungos pirmininko pavaduotojas, nuo 1992 m. – pirmininkas. Nuo 1994 m. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas.

1988 m. išrinktas projektavimo instituto „Lietuvos staklių projektas” Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio rėmimo grupės pirmininku.

1993 m. buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) steigimo iniciatyvinės grupės narys, rengė programos metmenis, vėliau – programą. Nuo steigiamosios konferencijos yra šios sąjungos pirmininko pavaduotojas, Prezidiumo, Tarybos narys. Iki 2000 m. buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininko pirmasis pavaduotojas. Anksčiau nepriklausė jokiai partijai.

Originalių sprendimų, kurių daugelis buvo įgyvendinti įvairiose Lietuvos ir buvusių Sovietų Sąjungos respublikų staklių ir mašinų pramonės gamyklose, autorius.

1995 m. gavo mokslininkų ir menininkų komisijos dovaną už nuopelnus Lietuvos valstybei ir tautai.

Angažuojasi pasipriešinimo okupacijoms dalyvių ir nuo okupacinių režimų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų problemų srityje.

Domisi pasipriešinimo okupacijoms istorija, kultūros istorija.

Pomėgiai – bitininkystė, žvejyba, grybavimas.

Moka rusų kalbą.

Žmona Irena – inžinierė.
*

LR Seimas