Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Virmantas VELIKONIS

Virmantas VELIKONIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Aukštaitijos (Nr. 28) apygardoje,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

 • Kaimo reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
 • Šeimos ir vaiko reikalų komisija Komisijos narys (nuo 2000 11 30 iki 2004 11 14)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kirgizijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, narys
Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Virmantas VELIKONIS

Gimė 1934 m. spalio 15 d. Kaune.

Nuo 1946 m. mokėsi Kėdainių 1–ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1954 m.

1954 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas), kurį 1959 m. baigė ir įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1958–1961 m. dirbo Kėdainių rajono „Pergalės” kolūkyje valdybos pirmininku, 1961–1962 m. – Kėdainių rajono vykdomajame komitete Plano komisijos pirmininku.

1962–1968 m. Kėdainių rajono žemės ūkio valdybos viršininkas. Atleistas, kai paaiškėjo, kad tėvas už antitarybinę veiklą buvo teisiamas. 1968–1971 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Dotnuvos parodomajame ūkyje agronomu, vėl buvo atleistas.

1971–1977 m. dirbo Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos moksliniame tyrimų institute sektoriaus vadovu.

1977–1992 m. – Panevėžio rajono Ramygalos kolūkio valdybos pirmininkas.

1997 m. – laikraščio „Ūkininko patarėjas” vadybininkas Panevėžio kraštui.

Lietuvos konkurso „Melioracija vakar, šiandien ir rytoj” trijų diplomų laureatas, Liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso, sidabro ir bronzos medalių laimėtojas.

Mėgėjiškų kino filmų scenarijų kūrėjas.

1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu. 1989–1990 m. dirbo TSRS liaudies deputatų suvažiavime, Agrariniame komitete.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43. Kandidatu į Seimą 1992 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime dirbo Agrariniame komitete.

1998–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas 1997 m. gruodžio 21 d. Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28. Kandidatu į Seimą 1997 m. išsikėlė pats. Seime dirbo Kaimo reikalų komitete.

Nuo 1997 m. – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys.

Nuo 1990 m. – Lietuvos žemdirbių sąjungos pirmininkas. Nuo 1998 m. – Agronomų seklyčios pirmininkas.

Dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikloje. 1988 m. – Sąjūdžio Seimo narys.

Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės partijos narys. Ėjo šios partijos Tarybos, Panevėžio rajono tarybos nario pareigas. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisijos narys (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

Daugiau negu 250 straipsnių kaimo tematika, kurie buvo publikuoti įvairiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose, knygelių apie Lietuvos kultūrines žalienas autorius.

Aktualiausia išleista knyga ir publikuotas straipsnis politine tematika:

„Agronomų seklyčia” (Akademija: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2000);

Straipsnis „Gyvename laukimo metą” knygoje „Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos”. – Vilnius: Margi raštai, 2000. – P. 248–262.

Nuolat skaito paskaitas žemės ūkio veiklos, plėtros ir strateginio plėtojimo klausimais įvairiuose seminaruose, konferencijose.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos valstybę apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Domisi kaimo raidos, socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, turizmo klausimais. Domisi žiniasklaidos situacija, užsienio politika, Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, Žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimu.

Pomėgiai – poezija, fotografija, kelionės, publicistika.

Moka rusų, lenkų kalbas.

Žmona Gražina – agronomė.

Turi du vaikus. Duktė Žaneta ir sūnus Virmantas – verslininkai.
*

LR Seimas