Seimo Pirmininko pavaduotojai

EN  FR

 Vardas, pavardė Pareigos
Algis
ČAPLIKAS
Pirmininko pavaduotojas: 2006-10-10 – 2008-05-05
Pirmininko pirmasis pavaduotojas: 2008-05-06 – 2008-11-17
Vydas
GEDVILAS
Pirmininko pavaduotojas: 2005-04-26 – 2008-11-17
Česlovas
JURŠĖNAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-11-15 – 2006-10-09
Pirmininko pirmasis pavaduotojas: 2006-10-10 – 2008-03-31
Andrius
KUBILIUS
Opozicijos lyderis: 2005-01-20 – 2006-10-09
Pirmininko pavaduotojas: 2006-10-10 – 2008-11-17
Viktoras
MUNTIANAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-12-09 – 2006-04-12

Alfredas
PEKELIŪNAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-11-15 – 2008-11-17
Gintaras
STEPONAVIČIUS
Pirmininko pavaduotojas: 2005-01-20 – 2008-11-17

 

Seimo Pirmininko pavaduotojų įgaliojimai

1. Seimo Pirmininko pavaduotojai atlieka Seimo Pirmininko jiems pavestas funkcijas.

2. Seimo Pirmininko pavaduotojai per 24 valandas pasirašo Seimo posėdžių protokolus, taip pat Seimo valdybos sprendimus, jeigu jie Seimo Pirmininko pavedimu vadovavo šiems posėdžiams.

3. Seimo Pirmininką, laikinai išvykusį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti savo pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas arba Seimo pavedimu kitas pavaduotojas.

4. Šio statuto 29(1) straipsnyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininko pavaduotojas, kuriam Seimas pavedė laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas, šias pareigas eina tol, kol jas vėl pradės eiti Seimo Pirmininkas.

5. Nutarimą pavesti laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas arba jį pavaduoti (išankstinį arba konkrečiu atveju) Seimas priima Seimo Pirmininko teikimu.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 30 straipsnis 
 © Seimo kanceliarija, 2008