Seimo nariai - Česlovas JURŠĖNAS

EN  FR
Česlovas JURŠĖNAS
 

Česlovas JURŠĖNAS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Ignalinos - Švenčionių (Nr. 53) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
  • Pirmininko pirmasis pavaduotojas ( 2006-09-14–2008-03-31 )
  • Pirmininkas ( 2008-04-01–2008-11-17 )
  • Seimo valdyba, Pirmininko pavaduotojas ( 2004-11-15–2006-10-09 )
  • Seimo valdyba, Pirmininko pirmasis pavaduotojas ( 2006-10-10–2008-03-31 )
  • Seimo valdyba, Pirmininkas ( 2008-04-01–2008-11-17 )
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1990 – 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1938 m. gegužės 18 d. Švenčionių apskrities (dabar – Ignalinos rajono) Panižiškės kaime valstiečių šeimoje.

1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą.
1955 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą (dabar – Vilniaus universitetas), kurį 1960 m. baigė ir įgijo žurnalisto specialybę.
1958–1960 m. dirbo „Statybos“ savaitraštyje korespondentu, 1960–1964 m. – „Tiesos“ dienraščio redakcijoje, 1964–1968 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje tarptautiniu apžvalgininku, 1968–1973 m. – Lietuvos televizijos Informacijos redakcijoje vyriausiuoju redaktoriumi.
1973 m. Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) aukštojoje partinėje mokykloje baigė žurnalistikos specialybės studijas.
1973–1975 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete instruktoriumi. 1975–1978 m. buvo LTSR Ministrų Tarybos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas.
1978–1983 m. – „Vakarinių naujienų“ dienraščio vyriausiasis redaktorius.
1983–1988 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete Spaudos, televizijos ir radijo sektoriaus vedėju.
Atgimimo metu grįžo į televiziją: 1988 m. rudenį tapo Televizijos ir radijo komiteto kolegijos nariu, politikos apžvalgininku, 1988–1989 m. vedė pirmąsias „Atgimimo bangos“ ir kitas populiarias televizijos laidas.
1989 m., įvedus Vyriausybės informacijos atstovo pareigybę, tapo pirmuoju persitvarkančios Lietuvos valdžios atstovu spaudai. 1990–1991 m. buvo Vyriausybės ryšių su Aukščiausiąja Taryba ir informacijos atstovas.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras.
1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Švenčionėlių rinkimų apygardoje Nr. 109. Iškėlė savarankiškoji Lietuvos komunistų partija. Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame Seime dirbo Valstybės atkūrimo ir Konstitucijos komisijoje. Buvo išrinktas į pirmųjų sesijų sekretoriatą, vėliau – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotoju. Prisidėjo tobulinant Laikinąjį Pagrindinį Ástatymą, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Reglamentą.
1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Ignalinos-Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53. Iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime išrinktas Seimo Pirmininko pavaduotoju, nuo 1993 m. vasario 25 d. iki 1996 m. lapkričio 25 d. – Seimo Pirmininkas.
1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Teisės ir teisėtvarkos komitete, vadovavo opozicinei Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcijai.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Ignalinos-Švenčionių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 53. Iškėlė Lie­tuvos demokratinė darbo par­ti­ja. Seime ėjo Seimo Pirmininko pavaduotojo, Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, 2004 m. balandžio 6 d. – 2004 m. liepos 12 d. laikinai ėjo Seimo Pirmininko pareigas. Buvo Seimo valdybos narys, Seniūnų sueigos narys, dirbo Užsienio reikalų komitete, ėjo Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje pirmininko pareigas.
1997–2000 m. – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.
Buvo TSKP narys. Dalyvavo LKP atskiriant nuo TSKP ir savarankišką LKP pertvarkant socialdemokratiniais pagrindais. Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, šios partijos Tarybos, Prezidiumo narys. 1996–2001 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininkas. Aktyviai siekė Lietuvos socialdemokratinių partijų vienybės. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, dabar yra vienas iš šios partijos pirmininko pavaduotojų.

Buvo Teismų tarybos narys. 2004 m. suteiktas Lietuvos teisės universiteto (dabar – Mykolo Romerio universitetas) garbės daktaro vardas.
Buvo Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Išleido keletą knygų ir žinynų apie pasaulį ir politiką.

Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi, Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos ordinais.
2003 m. suteiktas Švenčionių rajono garbės piliečio vardas, 2005 m. – Ignalinos rajono garbės piliečio vardas.
Pomėgiai – šachmatai, karikatūrų kolekcionavimas.

Moka rusų, lenkų, vokiečių kalbas.

Žmona Jadvyga – žurnalistė.
Sūnus Saulius – habilituotas gamtos mokslų daktaras, dirba Vilniaus universitete, profesorius. Anūkas Juras – studentas, 2004 m. – Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas.

Seimo nariu išrinktas Ignalinos-Švenčionių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 53. Iškėlė Lietuvos socialdemok­ra­tų par­ti­ja.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008