Seimo nariai - Rasa JUKNEVIČIENĖ

EN  FR
Rasa JUKNEVIČIENĖ
 

Rasa JUKNEVIČIENĖ


 

Seimo narė nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinkta Žaliakalnio (Nr. 14) apygardoje
iškėlė Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinkta į 1990 – 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
Buvo išrinkta į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinkta į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1958 m. sausio 26 d. Panevėžio rajono Tiltagalių kaime lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų šeimoje.

Nuo 1965 m. mokėsi Panevėžio 10-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Skaistakalnio pagrindinė mokykla), kurią baigė 1976 m.
1977 m. įstojo į Kauno medicinos institutą (dabar – Kauno medicinos universitetas), kurį 1983 m. baigė ir įgijo gydytojos specialybę.
Stažavo valstybės valdymo ir politikos klausimais: 1993 m. – Prancūzijoje, 1995 m. – Norvegijoje, Vokietijoje, 1996 m. – Didžiojoje Britanijoje, 1998 m. – JAV.
1984–1990 m. dirbo Pasvalio centrinėje ligoninėje vaikų gydytoja.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signatarė.
1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė, išrinkta Pasvalio rinkimų apygardoje Nr. 95. Iškėlė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame Seime dirbo Sveikatos reikalų ir Savivaldybių komisijose.
1992–1996 m. – Seimo opozicijos atstovė spaudai, Tėvynės sąjungos – konservatorių frakcijos referentė.
1996–2000 m. – VII Seimo narė, išrinkta Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje Nr. 49. Iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai). Seime dirbo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) komitete.
1999–2000 m. buvo Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkė.
2000–2004 m. – VIII Seimo narė, išrinkta pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą. Seime dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
Nuo 1996 m. – Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos pirmininko pavaduotoja, nuo 2001 m. – Transatlantinės integracijos paramos grupės steigėja ir valdybos narė.
1988 m. išrinkta į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Pasvalio rajono tarybą, 1989 m. – šios tarybos pirmininkė.
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narė nuo įkūrimo 1993 m. 1996–1999 m. – šios sąjungos Valdybos narė. Nuo 1999 m. – Tėvynės sąjungos  pirmininko pavaduotoja.

Yra paskelbusi straipsnių periodinėje spaudoje.

Apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliu, Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga – atminimo ženklu, Norvegijos Karalystės Karališkuoju ordinu „Už nuopelnus“.

Pomėgiai – gėlių auginimas, literatūra.

Moka anglų, rusų kalbas.

Vyras Zenonas Juknevičius – advokatas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras.

Seimo nare išrinkta Žaliakalnio rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 14. Iškėlė Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai).
 
 © Seimo kanceliarija, 2008