Seimo nariai - Kazys BOBELIS

EN  FR
Kazys BOBELIS
 

Kazys BOBELIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2006-05-31.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1923 m. kovo 4 d. Kaune Lietuvos karininko, savanorio šeimoje.

Baigė Kauno J. Jablonskio pradinę mokyklą ir „Aušros“ berniukų gimnaziją. 1941 m. dalyvavo tautos sukilime prieš bolševikus. Naciams likvidavus Laikinąją Lietuvos vyriausybę, dalyvavo antinacinėje jaunimo veikloje.
Studijavo mediciną Vytauto Didžiojo, Graco (Austrija), Tiubingeno (Vokietija) universitetuose. 1948 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Maximum cum laude“ Eberhard-Karls universitete.
1949 m. atvykęs į JAV, gyveno Čikagoje. Studijavo ir specializavosi Džono Hopkinso, Bostono universitetuose ir Filadelfijos centrinėje ligoninėje, priklausančioje Templio universitetui, įgijo chirurgo specialybę.
1953 m. pradėjo privačią chirurgo praktiką Čikagoje ir Elgine, Ilinojaus valstijoje. 1962–1972 m. – Čikagos medicinos mokyklos ir Čikagos Lojolos universiteto klinikinės chirurgijos profesorius. 1978–1991 m. vertėsi privačia medicinos praktika Floridoje. Priklausė daugeliui JAV ir pasaulio medicinos organizacijų.

Nuo 1992 m. gyvena Lietuvoje.
1992–2004 m. – VI, VII, VIII Seimo narys, išrinktas Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29. Kandidatu į Seimą 1992, 1996 ir 2000 m. iškėlė Krikščionių demokratų sąjunga. 1992–1996 m. Seime buvo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, 1996–2000 m. – Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetų narys, 2000–2004 m. – Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.
VIII Seimo pirmojo posėdžio 2000 m. spalio 19 d. ir IX Seimo pirmojo posėdžio 2004 m. lapkričio 15 d. pirmininkas kaip vyriausias parlamento narys.
Turėdamas didelę diplomatinio darbo patirtį kaip įvairių Lietuvos delegacijų vadovas ar narys, sėkmingai gynė ir gina Lietuvos reikalus tarptautinėse konferencijose. 1995 m. Otavoje išrinktas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos viceprezidentu, 1996 m. Stokholme perrinktas trejų metų kadencijai.
1997 m. buvo kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus.
JAV atkūrė Lietuvos ateitininkų organizaciją ir 1949–1952 m. vadovavo Čikagos ateitininkams.
1962–1976 m. – JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys, 1969–1979 m. – Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas, 1979 m. išrinktas šios organizacijos garbės pirmininku.
1979–1992 m., iki Vilniuje įvykusio simbolinio Uždaromojo Seimo, – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas. VLIK pastangomis pasaulyje niekada nebuvo pamiršta Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byla. Vadovavo VLIK organizuotoms demonstracijoms, piketams įvairiuose JAV ir pasaulio miestuose. Pristatinėdavo Lietuvos Nepriklausomybės bylą įvairiose tarptautinėse konferencijose, atstovavo VLIK Pasaulio antikomunistinės lygos (angl. World anticommunist league) konferencijose Liuksemburge, Taivane, San Diege (JAV).
1983 m. VLIK iniciatyva Europos Parlamente buvo priimta rezoliucija, smerkianti neteisėtą Lietuvos okupaciją ir aneksiją; kalbėjo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos vardu, nes tuo metu šių šalių atstovų dar nebuvo.
1985 m. vadovavo Lietuvos delegacijai Kopenhagoje, Danijoje, vykusiame Kopenhagos Tribunole, kur pristatė Lietuvos kaltinimą Sovietų Sąjungai dėl neteisėtos Lietuvos okupacijos ir inkorporacijos.
Atstovavo Lietuvai visose Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose 1975–1991 m.
1977–1978 m. – Kane apygardos medikų draugijos (angl. Kane County Medical Society) prezidentas. Daugelį metų buvo chirurgijos vadovas Šv. Juozapo ir Šv. Antano ligoninėse. Buvo Šv. Juozapo ligoninės prezidentas.
Nuo 1949 m. – Katalikų mokslų akademijos narys.
Nuo jaunystės priklauso krikščionių demokratų judėjimui („Gajos“ korporacijos filisteris). Lietuvai atstovavo Krikščionių demokratų internacionale. 1991–2001 m. buvo Krikščionių demokratų sąjungos valdybos pirmininkas, 2001 m. buvo išrinktas Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku, dabar šios partijos veikloje nedalyvauja.
Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos narys.
1996–2000 m. – Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas.
2004 m. išrinktas Marijampolės garbės piliečiu.
Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos garbės narys.

Yra paskelbęs straipsnių profesiniais, visuomeniniais ir politiniais klausimais.

Skaitė paskaitas bendrosios ir urologinės chirurgijos tema Čikagos medicinos mokykloje, Čikagos Lojolos universitete ir Pietų Čikagos bendruomenės gailestingųjų seserų mokykloje.

1976 m. apdovanotas Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, 1984 m. Popiežiaus Jono Pauliaus II – šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu „Už religijos ir tautos laisvės kovą Lietuvoje“, 1986 m. – JAV Kongreso Ellis Island medaliu kaip labiausiai nusipelnęs Lietuvai ir Amerikai Amerikos lietuvis. 1995 m. apdovanotas Švedijos Karaliaus ordinu. 1993 m., minint VLIK veiklos 50-metį, už nuopelnus Lietuvos laisvės kovoje Respublikos Prezidento apdovanotas Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu, 2004 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Savo algą skyrė ir skiria labdarai ir vargšams remti, dažnai atlikdavo sunkias ir sudėtingas operacijas Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje.

Pomėgiai – istorinės knygos, medžioklė, plaukimas, slidinėjimas, šachmatai.

Moka anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalbas.

Žmona Dalia – Providenso Browno universiteto (JAV) sociologijos specialybės absolventė, dabar yra namų šeimininkė.

Turi 5 vaikus. Dukra Aldona – Tampos South Florida universiteto (JAV) tarptautinių santykių specialybės bakalaurė. Dukra Alena įgijo matematikos ir bankininkystės specialybę Sent Pitersbergo Floridos universitete (JAV). Dukra Rūta Denverio universitete (JAV) baigė tarptautinių santykių ir ekonomikos specialybės bakalauro studijas, Arizonos valstijos universitete (JAV) – administravimo ir vadybos magistrės studijas. Sūnus Algis baigė Tampos universiteto (JAV) ekonomikos ir administravimo specialybės bakalauro studijas, Winter Park kolegijoje įgijo magistro laipsnį. Sūnus Jonas Čikagos Lojolos universitete baigė tarptautinių santykių ir ekonomikos specialybės bakalauro studijas, Londono universiteto Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (D. Britanija) – ekonomikos ir politikos mokslų magistro studijas.

Seimo nariu išrinktas pagal Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos sąrašą.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008