Seimo nariai - Gintaras STEPONAVIČIUS

EN  FR
Gintaras STEPONAVIČIUS
 

Gintaras STEPONAVIČIUS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Lazdynų (Nr. 9) apygardoje
iškėlė Liberalų ir centro sąjunga
 
  
Pareigos
  • Seimo valdyba, Pirmininko pavaduotojas ( 2005-01-20–2008-11-17 )
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1967 m. liepos 23 d. Klaipėdoje. Netrukus persikėlė į Vilnių.

Nuo 1974 m. mokėsi Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1985 m.
1985 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (nuo 1990 m. – Vilniaus universitetas) Teisės fakultetą, kurį 1992 m. baigė ir įgijo teisininko specialybę.
1990 m. studijavo ir tobulinosi Hagos tarptautinės teisės akademijoje (Nyderlandai), 1991 m. – Kopenhagos universitete (Danija), 1992 m. – Birmingemo universiteto Europos teisės institute (D. Britanija), 1994 m. – Europos universiteto instituto Europos teisės akademijoje Florencijoje (Italija), 1999 m. – Grioningeno karališkajame universitete (Nyderlandai).
1995–1999 m. studijavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantūroje.
1991 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje vyresniuoju specialistu, 1991–1994 m. – šios ministerijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) skyriuje pirmuoju sekretoriumi.
1994–1996 m. – ketvirtinio žurnalo „East European Constitutional Review“ (leidžiamo Čikagos universiteto) bendradarbis apžvalgininkas.
1994–2000 m. – F. Naumano fondo koordinatorius Lietuvoje.
1994–2004 m. – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas.
1998 m. – skaitė paskaitas Geteborgo universitete (Švedija).
1997–2000 m. – savaitraščio „Atgimimas“ apžvalgininkas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo valdybos narys. Seimo nariu išrinktas Lazdynų rinkimų apygardoje Nr. 9.
Iškėlė Lietuvos liberalų sąjunga. Seime dirbo Europos reikalų, Žmogaus teisių ir Teisės ir teisėtvarkos komitetuose, 2000–2001 m. buvo Europos reikalų komiteto pirmininkas.
1997–2000 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
1989–1990 m. – Vilniaus universiteto sąjūdžio studentų tarybos pirmininkas. 1992–1994 m. – Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas, iki 2002 m. buvo šios organizacijos narys.
Nuo 1990 m. – Lietuvos liberalų sąjungos steigėjas ir narys. Anksčiau nepriklausė jokiai partijai. Nuo 1998 m. – šios sąjungos Valdybos narys. 2001–2003 m. – Lietuvos liberalų sąjungos pirmininko pavaduotojas. 2003–2005 m. – Liberalų ir centro sąjungos narys, šios sąjungos Valdybos narys, 2005 m. – Liberalų ir centro sąjungos pirmininko pavaduotojas. Nuo 2006 m. – Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininko pirmasis pavaduotojas.
Nuo 1994 m. – Lietuvos žmogaus teisių centro steigėjas ir narys.
Nuo 1998 m. – Pilietinių iniciatyvų centro steigėjas, iki 2005 m. sausio mėn. – valdybos pirmininkas, šiuo metu – valdybos narys.
Nuo 1999 m. – Vilniaus „Perkūno“ Rotary klubo narys.
Nuo 2001 m. – Užsienio politikos tarybos prie Užsienio reikalų ministerijos narys.
Nuo 2001 m. – visuomeninės organizacijos „Liberalios reformos“ tarybos narys.

Aktualiausi išspausdinti straipsniai politine tematika:

Straipsnis „Žmogaus teisių apsauga – naujai atsiveriančios galimybės“ (Žmogaus teisės Lietuvoje: teoriniai ir praktiniai aspektai: straipsnių rinkinys. Sudarė ir red. Nijolė Lomanienė. Vilnius: Nepriklausomas sociumo tyrimo institutas, 1996, p. 41–55.)
Komentaras „Lietuvos ir Rusijos santykiai tarpvalstybiniuose susitarimuose“ (Svarbiausios Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. 1918–1995. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997, p. 153–167. (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studijų šaltiniai)).
Straipsnis „Europos Taryba ir Lietuva“ (Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Sudarė Zenonas Petrauskas ir Gintaras Steponavičius. Kaunas: Naujasis lankas, 1998, p. 144–160. (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studijų šaltiniai)).
Straipsnis „Teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga“ (Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. 1998. Vilnius: Jungtinių Tautų vystymo programa, 1998, p. 115–124).
Straipsnis „Human Rights and International Relations“ (The Globalisation of Eastern Europe. Teaching International Relations without Borders“. Hamburg: LIT, 2000).

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose ir seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Angažuojasi mokesčių, švietimo politikos, žmogaus teisių problemų, nevyriausybinių organizacijų veiklos srityse.
Pomėgiai – bendravimas su žmonėmis, moderniosios muzikos srovės, krepšinis, kinas, bridžas.

Laisvai kalba rusiškai ir angliškai.

Išsituokęs.

Vedęs. Žmona - Ugnė Jasinskaitė, teisininkė.

Sūnus Mykolas - Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos moksleivis. Dukra - Urtė.


Seimo nariu išrinktas Lazdynų rinkimų apygardoje Nr. 9. Iškėlė Liberalų ir centro sąjunga.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008