Seimo nariai - Jonas JUOZAPAITIS

EN  FR
Jonas JUOZAPAITIS
 

Jonas JUOZAPAITIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Pakruojo - Joniškio (Nr. 46) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Biografija

Gimė 1945 m. balandžio 25 d. Pakruojo rajono Dvariūkų kaime.

1952–1961 m. mokėsi Pakruojo rajono Dvariūkų aštuonmetėje mokykloje.
1961–1964 m. – Pakruojo rajono „Ždanovo" kolūkio darbininkas.
1965–1968 m. tarnavo tarybinėje armijoje.
1968–1974 m. mokėsi Vabalninko aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje ir įgijo zootechniko specialybę.
1968–1975 m. – „Ždanovo" kolūkio fermos vedėjas.
1975–1979 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje.
1979–1987 m. – LKP Pakruojo rajono komiteto instruktorius.
1987–1997 m. – Pakruojo rajono „Nemuno", Linkuvos kolūkių, Linkuvos žemės ūkio bendrovės pirmininkas.
1995–2004 m. – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys.
1997–2004 m. – Pakruojo rajono savivaldybės meras.
Tobulinosi vadovų kursuose Vengrijoje, stebėjo žemės ūkio pertvarką Estijoje ir Švedijoje.
Buvo TSKP narys. Nuo 1990 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, šios partijos Pakruojo rajono skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos samariečių bendrijos, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys ir Pakruojo rajono skyriaus narys.

Pomėgiai – bitininkystė, sodininkystė.

Moka rusų kalbą.

Žmona Birutė Juozapaitienė – mokytoja.
Duktė Rasma Kaupienė – medicinos tarnautoja. Duktė Alina Juozapaitytė – Šiaulių pedagoginio universiteto studentė.

Seimo nariu išrinktas Pakruojo-Joniškio rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 46. Iškėlė Lie­tu­vos socialdemok­ra­tų par­ti­ja.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008