Seimo nariai - Algirdas MONKEVIČIUS

EN  FR
Algirdas MONKEVIČIUS
 

Algirdas MONKEVIČIUS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija "Už darbą Lietuvai"
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1956 m. kovo 29 d. Rietavo mieste.

Nuo 1963 m. mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, kurią 1974 m. baigė.
1974 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto (dabar – Šiaulių universitetas) Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1979 m. ir įgijo matematikos ir fizikos mokytojo specialybę.
1979–1981 m. dirbo mokytoju Akmenės rajono Naujosios Akmenės vakarinėje vidurinėje mokykloje, 1981–1983 m. – Naujosios Akmenės 3-iojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Ramučių gimnazija).
1983–1985 m. – Akmenės rajono Švietimo skyriaus inspektorius.
1985–1988 m. – Lietuvos komunistų partijos Akmenės rajono komiteto skyriaus vedėjas.
1988–1991 m. studijavo Maskvos visuomenės mokslų akademijos Sociologinių tyrimų centro aspirantūroje. 1991 m. apgynė sociologijos mokslų kandidato (dabar – socialinių mokslų daktaro) disertaciją „Asmenybės sąmonės schematizmai: teorinė analizė ir operacionalizacija“.
1991–1997 m. – Akmenės rajono Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos direktorius. 1995 m. suteikta antroji vadybos kategorija ir švietimo vadybos eksperto kvalifikacija.
1996–1999 m. Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultete neakivaizdiniu būdu studijavo informatiką ir įgijo informatikos mokytojo specialybę.
1997–2000 m. – Akmenės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas.
1998 m. dirbo Šiaulių universiteto rektoriaus padėjėju, atsakingu už Socialinių mokslų fakulteto įkūrimą. 1998–2000 m. – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanas, 1999–2000 m. – šio fakulteto Vadybos katedros vedėjas. 2000 m. – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Akmenės-Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 39. Iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai). Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
2000–2004 m. – švietimo ir mokslo ministras vienuoliktojoje (XXXII) ir dvyliktojoje (XXXIII) Vyriausybėse.
1997–2000 m. – Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys.
1993–1997 m. – Akmenės rajono mokyklų vadovų asociacijos pirmininkas.
1995–2000 m. – Šiaulių apskrities švietimo tarybos narys, 1999–2000 m. – Šiaulių verslo inkubatoriaus tarybos narys, Bendrojo ugdymo tarybos prie Švietimo ir mokslo ministerijos narys.
Buvo TSKP narys. Nuo 2000 m. – Naujosios sąjungos (socialliberalų) narys.
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys.
Akmenės „Rotary“ klubo narys.
Sociologijos, žmogaus elgsenos, informacinių technologijų, švietimo vadybos temomis skaitė paskaitas Šiaulių universitete.

Angažuojasi švietimo, mokslo srityse.

Domisi inovacijų plėtote, informacinės visuomenės ugdymu, asmenybės socializacijos problemomis.

Pomėgiai – sodas, žūklė.

Moka prancūzų, rusų kalbas, skaito ir susikalba angliškai.

Žmona Jovita – Akmenės rajono Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos direktorė.
Turi 3 vaikus. Duktė Audronė baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, yra nekilnojamo turto vadybos specialistė. Sūnus Tadas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas. Sūnus Algirdas – Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos moksleivis.

Seimo nariu išrinktas pagal A. Brazausko ir A. Paulausko koalicijos „Už darbą Lietuvai“ sąrašą.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008