Seimo nariai - Gintautas MIKOLAITIS

EN  FR
Gintautas MIKOLAITIS
 

Gintautas MIKOLAITIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Raseinių (Nr. 42) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuose
Pakomitečiuose
Seimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1959 m. gruodžio 19 d. Raseinių rajono Liepynų kaime valstiečių šeimoje. Tėtis miręs. Mama – pensininkė, gyvena Liepynų kaime.

1967–1971 m. mokėsi Raseinių rajono Šilininkų pradinėje mokykloje, nuo 1971 m. – Raseinių rajono Girkalnio vidurinėje mokykloje, kurią 1978 m.baigė.
1978 m. įstojo į Kauno 33-iąją profesinę technikos mokyklą, kurią 1979 m. baigė su pagyrimu ir įgijo kino mechaniko specialybę.
Mokydamasis Girkalnio vidurinėje mokykloje ir Kauno 33-iojoje profesinėje technikos mokykloje, buvo aktyvus sportininkas, atstovavo daugelio sporto šakų mokyklos rinktinei. 1979 m. – Lietuvos žiemos daugiakovės čempionas.
1979 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakultetą (dabar – Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakultetas), kurį 1984 m. baigė ir įgijo lengvosios pramonės mašinų ir aparatų inžinieriaus mechaniko specialybę. Studijuodamas institute, buvo instituto ir fakulteto profsąjungos komitetų narys, daugelio komisijų narys.
1984 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Raseinių siuvimo gamybiniame susivienijime „Šatrija“ (dabar – akcinė bendrovė „Šatrija“). Iki 2000 m. šioje įmonėje dirbo vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, generalinio direktoriaus pavaduotoju statybai, statybos baro vadovu, ėjo jaunųjų specialistų tarybos pirmininko pareigas.
2000 m. dirbo specialios paskirties akcinėje bendrovėje „Raseinių šilumos tinklai“ direktoriumi.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Raseinių rinkimų apygardoje Nr. 42. Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetuose, ėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.
1997–2003 m. – Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, 1997–2000 m. – šios savivaldybės Valdybos narys, Raseinių rajono mero pavaduotojas.
Nuo 1994 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Anksčiau nepriklausė jokiai partijai. Buvo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo narys. Dabar – šios partijos Tarybos narys, Raseinių skyriaus pirmininkas.

Angažuojasi žemės ūkio produkcijos gamybos ir jos perdirbimo srityse.

Pomėgiai – sportas, bitininkystė, staliaus darbai.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Žmona Angelė dirba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių santykių ir teisės skyriuje vyriausiąja specialiste.
Sūnus Mindaugas dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Ekskomisarų biuras“.

Seimo nariu išrinktas Raseinių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 42. Iškėlė Lie­tu­vos socialdemok­ra­tų par­ti­ja.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008