Seimo nariai - Emanuelis ZINGERIS

EN  FR
Emanuelis ZINGERIS
 

Emanuelis ZINGERIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
 
  
Pareigos
Seimo komitetuose
Pakomitečiuose
Seimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1990 – 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Biografija

Gimė 1957 m. liepos 16 d. Kaune gydytojos ir mokytojo šeimoje.

1975 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Dariaus ir Girėno gimnazija).
1981 m. su pagyrimu baigė Vilniaus valstybinio universiteto (VVU, dabar – Vilniaus universitetas) Filologijos fakultetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.
1979–1981 m. dirbo Kauno istorijos muziejuje (dabar – Vytauto Didžiojo karo muziejus) moksliniu bendradarbiu.
1982–1986 m. – VVU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros aspirantas, 1986–1988 m. – VVU Kauno vakarinio fakulteto dėstytojas.
1988–1989 m. – Lietuvos knygų rūmų Judaikos sektoriaus vedėjas.
1989–1990 m. – Lietuvos valstybinio žydų muziejaus direktorius.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras.
1990–1992 m. – Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Lazdynų rinkimų apygardoje Nr. 15. Iškėlė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame Seime buvo Užsienio reikalų komisijos pirmininkas. 1991 m. – Valstybinės delegacijos deryboms su TSRS narys.
1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas pagal Sąjūdžio koalicijos sąrašą. Seime dirbo Užsienio reikalų komitete. 1993–1995 m. – Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys.
1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą. Seime buvo Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų komiteto (nuo 1999 m. – Žmogaus teisių komitetas) pirmininkas. 1999–2000 m. – Lietuvos delegacijos Europos Tarybos parlamentinėje Asamblėjoje narys, šios Asamblėjos Kultūros ir švietimo komiteto vicepirmininkas.
2000–2004 m. – Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius.
Atgimimo laikotarpiu dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo išrinktas Sąjūdžio Seimo tarybos nariu. Trumpai buvo Socialdemokratų partijos narys, šios partijos Garbės teismo narys. Nuo 1991 m. – Lietuvos savanoris. 1993 m. – vienas iš Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) steigėjų, šios sąjungos Tarybos narys.
Nuo 1998 m. – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas.
Vienas iš Žydų kultūros draugijos steigėjų, buvo šios draugijos primininkas.
Buvo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas.

Yra paskelbęs mokslinių darbų iš lietuvių ir žydų palikimo srities, straipsnių apie Lietuvos kultūros palikimą, lietuvių ir žydų literatūros ryšius.

2000 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Moka idiš, anglų, rusų, lenkų, vokiečių kalbas.

Žmona Virginija – filologė.
Sūnus Dovydas ir duktė Estera – moksleiviai.

Seimo nariu išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) sąrašą.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008