Seimo nariai - Egidijus VAREIKIS

EN  FR
Egidijus VAREIKIS
 

Egidijus VAREIKIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1958 m. kovo 26 d. Kaune.

Nuo 1965 m. mokėsi Kauno 7-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Šančių vidurinė mokykla), kurią aukso medaliu baigė 1976 m.
1976 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Chemijos fakultetą, kurį 1981 m. baigė ir įgijo chemijos dėstytojo specialybę.
1989 m. apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją.
1990 m. stažavo Sen Polio universitete (Kanada), Milvokio Marquette universitete (JAV), 1992–1993 m. – Universitetiniame aukštųjų tarptautinių studijų institute (IUHEI) Ženevoje (Šveicarija), 1996 m. – Budapešto Vidurio Europos universitete (Vengrija), 1997 m. – Pearsono taikos palaikymo centre (Kanada), pagal TEMPUS programą – Didžiojoje Britanijoje.
1981–1990 m. dirbo TSRS Mokslų akademijos Eksperimentinės endokrinologijos ir hormonų chemijos instituto Kauno filiale jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
1990–1991 m. – „Katalikų pasaulio“ leidyklos Apžvalgų skyriaus redaktorius, žurnalo „Naujasis židinys“ Apžvalgų skyriaus vedėjas.
1991–1992 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Valstybės atkūrimo komisijoje patarėju, 1992–1993 m. – užsienio reikalų ministro patarėju.
1993–1994 m. – nepriklausomas politikos apžvalgininkas ir komentatorius, „Tėvynės sargo“ leidyklos redaktorius.
1997–2000 m. – užsienio reikalų ministro patarėjas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas pagal Naujosios sąjungos (socialliberalų) sąrašą. Seime dirbo Europos reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių, Užsienio reikalų komitetuose. Ėjo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.
2003–2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimo stebėtojas Europos Parlamente.
Buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos narys, Liberalų ir centro sąjungos narys. Nuo 2004 m. – Tėvynės sąjungos narys.
Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos (UCIP) narys.
Buvo Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos prezidentas, asociacijos „Lietuva-Ičkerija“ pirmininkas, Lietuvos ateitininkų federacijos narys.
1995–2004 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute skaitė paskaitas tarptautinio saugumo, gynybos, Europos integracijos temomis. 1997–2000 m. – Politikos mokslų ir diplomatijos instituto (anksčiau – Tarptautinės teisės ir politikos mokslų) Politologijos katedros vedėjas.

Skaitė pranešimus daugiau nei 100 tarptautinių mokslinių konferencijų ir simpoziumų. Yra 15 išradimų autorius.

Knygos „Dinozaurėjanti Europa: emociniai-politiniai svarstymai“ (Vilnius: Strofa, 2002) autorius. Publikavo keliasdešimt mokslinių straipsnių bei šimtus straipsnių periodinėje spaudoje.

1992 m. Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos apdovanotas už vertybių propagavimą, 1993 m. Kroatijos katalikų spaudos sąjungos – už rašinius karo temomis. 2002 m. apdovanotas NATO atminimo medaliu, 2004 m. – Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Pomėgiai – klasikinė muzika, futbolas, ruoniai.

Moka anglų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbas.

Žmona Rozvita – biochemikė, viešųjų ryšių specialistė.
Du vaikai: sūnus Martynas (1982–1996 m.); dukra Aistė – moksleivė.

Seimo nariu išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) sąrašą.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008