Seimo nariai - Juozas PALIONIS

EN  FR
Juozas PALIONIS
 

Juozas PALIONIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Prienų (Nr. 67) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1950 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono Šaltinėnų kaime.

1969 m. baigė Birštono vidurinę mokyklą.
Nuo 1966 m. vasaromis dirbo sezoniniu darbininku Prienų melioracijos statybos montavimo valdyboje. Gavęs jos siuntimą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą (dabar – Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas), kurį 1974 m. baigė ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.
1974 m. dirbo mokslinį-pedagoginį darbą Lietuvos žemės ūkio akademijos Melioracijos katedroje.
1975–1986 m. dirbo LTSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijoje kolegijos sekretoriumi, ministro padėjėju, Techninio skyriaus viršininko pavaduotoju, šio skyriaus viršininku; Raseinių melioracijos statybos montavimo valdyboje darbų vykdytoju.
1986–1990 m. – Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto Žemės ūkio ir maisto pramonės skyriaus instruktorius.
1990–1993 m. dirbo gamybiniame susivienijime „Pieno centras“, Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės departamente tiekimo tarnybų vyriausiuoju specialistu ir vadovu.
1993–1997 m. – Ministro Pirmininko padėjėjas ir Vyriausybės kanceliarijos konsultantas žemės ūkio ir perdirbimo pramonės klausimais.
1997 m. talkino kandidato į Respublikos Prezidento postą Artūro Paulausko rinkimų štabe.
1998 m. dirbo uždarosiose akcinėse bendrovėse „Ginvesta“ ir „Šilutės melioracija“.
1999–2000 m. – uždarosios akcinės bendrovės „Konsolė“ Vilniaus filialo direktorius.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Prienų rinkimų apygardoje Nr. 67. Iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai). Seime dirbo Ekonomikos ir Biudžeto ir finansų komitetuose, 2003–2004 m. ėjo Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pareigas.
2002 m. – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.
Buvo TSKP narys. 1998–2004 m. – Naujosios sąjungos (socialliberalų) narys. Šios sąjungos Vilniaus skyriaus tarybos narys. Nuo 2004 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, šios partijos Prienų skyriaus tarybos narys.
2003–2005 m. – krepšinio sporto klubo „Prienai“ prezidentas (Lietuvos krepšinio A lyga).
Vėjo energetikų asociacijos viceprezidentas.

Knygos „Gyvenimo mokykla. Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba“ (Vilnius: „Trys žvaigždutės“, 2004) sudarytojas.
Pomėgiai – literatūriniai bandymai (yra parašęs dvi eilėraščių, miniatiūrų ir aforizmų knygeles: „Gyvenimo taku“ (Vilnius: Petro ofsetas, 2002) ir „Lūkesčių lietus“ (Vilnius: „Trys žvaigždutės“, 2004)), turizmas.

Moka rusų, anglų kalbas.

Žmona Julija dirba Vilniaus uždarosios akcinės bendrovės „Ginvesta“ direktore.
Turi du vaikus. Duktė Edita 2004 m. baigė bakalauro studijas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, dabar studijuoja šio instituto magistrantūroje. Sūnus Andrius baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Ginvesta“ vyriausiuoju finansininku, kartu su žmona Kristina augina dvi dukras – Moniką ir Emiliją.

Seimo nariu išrinktas Prienų rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 67. Iškėlė Lie­tu­vos socialdemok­ra­tų par­ti­ja.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008