Seimo nariai - Jonas RAMONAS

EN  FR
Jonas RAMONAS
 

Jonas RAMONAS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Šakių (Nr. 64) apygardoje
iškėlė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Biografija

Gimė 1960 m. vasario 29 d. Telšių rajono Milvydiškių kaime.

1967–1971 m. mokėsi Telšių rajono Bargzdžių pradinėje mokykloje. 1978 m. baigė Telšių rajono Janapolės vidurinę mokyklą.
1979–1982 m. mokėsi Rietavo tarybinio ūkio technikume ir įgijo techniko mechaniko specialybę.
1984–1989 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Agronomijos fakultete ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. Studijuodamas dirbo Telšių rajono miškų ūkyje vairuotoju, Telšių rajono kolūkyje „Lenino keliu“ inžinieriumi mechaniku, agronomu.
1985–1991 m. dirbo Telšių rajono Komunalinių įmonių kombinate agronomu.
1991 m. grįžo į gimtąjį Telšių rajono Milvydiškių kaimą, ten iki šiol ūkininkauja.
1992–1994 m. dirbo Telšių rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju.
1993 m. vadovavo Žemaitijos ūkininkų streikui – pirmam atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje.
1993–1995 m. buvo Lietuvos ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriaus pirmininkas.
1997–2000 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininko pirmasis pavaduotojas, 2000–2005 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininkas.
2004 m. įstojo į Kauno technologijos universiteto neakivaizdinį skyrių studijuoti statybos architektūros specialybės.
Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemdirbių asociacijos, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos narys.

Pomėgiai – skaitymas, sportas.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Pirmą kartą vedė 1985 m., paskui išsiskyrė. Antrą kartą vedė 1998 m. Žmona Vilija – gydytoja.
Turi dvi ikimokyklinio amžiaus dukteris – Danielę ir Gabrielę.

Seimo nariu išrinktas Šakių rinkimų apygardoje Nr. 64. Iškėlė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008