Seimo nariai - Juozas OLEKAS

EN  FR
Juozas OLEKAS
 

Juozas OLEKAS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija "Už darbą Lietuvai"
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1955 m. spalio 30 d. Sibire (Rusija), Krasnojarsko krašte, Mansko rajone, B. Unguto kaime lietuvių tremtinių šeimoje.

Grįžęs iš tremties, nuo 1963 m. mokėsi Vilkaviškio S. Nėries vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1974 m.
1974–1976 m. studijavo Kauno medicinos institute (dabar – Kauno medicinos universitetas). Nuo 1976 m. studijas tęsė Vilniaus valstybinio universiteto (VVU, dabar – Vilniaus universitetas (VU)) Medicinos fakultete, kurį 1980 m. baigė ir įgijo gydytojo specialybę.
1987 m. VVU apgynė medicinos mokslų kandidato (dabar – medicinos mokslų daktaro) disertaciją.
1980–1990 m. dirbo Vilniaus universitetinėje „Raudonojo kryžiaus“ ligoninėje gydytoju.
1982–1989 m. – VVU Mikrochirurgijos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis.
1989 m. Suvalkijos krašto žmonių išrinktas TSRS liaudies deputatu. Iškėlė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS). 1989–1990 m. kaip Lietuvos delegacijos narys dirbo TSRS Aukščiausiojoje Taryboje.
1990–1992 m. – sveikatos apsaugos ministras pirmojoje (XXII), antrojoje (XXIII), trečiojoje (XXIV) ir ketvirtojoje (XXV) Vyriausybėse.
1992–1993 m. dirbo VU Plastinės chirurgijos klinikoje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1993–1994 m. – Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Plastinės chirurgijos ir traumatologijos skyriaus vedėju, gydytoju chirurgu, 1994–1997 m. – Vilniaus universitetinėje „Žalgirio“ ligoninėje vyriausiuoju gydytoju.
Aukščiausios kvalifikacinės kategorijos plastinės chirurgijos specialistas.
1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Suvalkijos rinkimų apygardoje Nr. 63. Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Sveikatos reikalų komitete.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Suvalkijos rinkimų apygardoje Nr. 63.
Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Sveikatos reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose. 2000–2001 m. buvo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. 2000–2003 m. – Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys, 2002–2003 m. – Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos viceprezidentas.
Nuo 2003 m. kovo mėn. iki 2004 m. gruodžio – dvyliktosios (XXXIII) Vyriausybės sveikatos apsaugos ministras.
Dalyvavo LPS veikloje. 1988 m. pirmajame suvažiavime išrinktas LPS Seimo nariu, kuriuo buvo iki 1990 m.
Nuo 1989 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1999–2003 m. – šios partijos pirmininko pavaduotojas.
1992–1993 m. – Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro organizacinės komisijos narys.
1994–1999 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Stomatologijos klinikos (dabar – Odontologijos institutas) vyriausiasis asistentas, nuo 1999 m. – docentas. 1994–2004 m. šiame universitete skaitė paskaitas plastinės chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, įgimtų veido anomalijų gydymo temomis.
Nuo 1988 m. – Tarptautinės mikrochirurgijos asociacijos, 1993–1996 m. – Baltijos visuomenės sveikatos instituto prezidentas, nuo 1994 m. – Tarptautinės veido ir žandikaulių chirurgijos asociacijos narys, 1994–1998 m. – Medikų kolegijos tarybos pirmininkas, 1996–2000 m. – Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos komiteto pirmininko pavaduotojas, 1999–2003 m. – Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos prezidentas, nuo 1999 m. – Populiacijos ir vystymosi tarpparlamentinio Europos forumo narys.
Nuo 1996 m. – Tarpparlamentinio skautų judėjimo narys.
1996–2005 m. – Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos garbės prezidentas.
Nuo 1990 m. – Vilniaus „Rotary“ klubo narys.
Nuo 1994 m. – žurnalo „Stomatologija“, 1996–1998 m. – žurnalo „Medicina“ redakcinės kolegijos narys.
Nuo 2005 m. – Stepono Kairio fondo valdybos narys.
Nuo 2005 m. – futbolo klubo „Seimas“ viceprezidentas.
Nuo 1980 m. – 17 racionalizacinių pasiūlymų dėl plastinės chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, įgimtų veido anomalijų gydymo autorius.

Yra paskelbęs per šimtą mokslinių publikacijų, perskaitęs per šešiasdešimt mokslinių pranešimų šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Knygos „Gyvoji medicinos istorija“ (Vilnius: Petro ofsetas, 2004) sudarytojas.
1998 m. už rekonstrukcinės mikrochirurgijos darbų ciklą kartu su grupe Vilniaus universiteto mikrochirurgų paskirta Lietuvos valstybinė premija.
2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Angažuojasi sveikatos apsaugos, profsąjungų judėjimo, užsienio politikos srityse.

Domisi visuomenės vystymosi ir demografiniais pokyčiais, regionine politika ir savivaldos plėtra.

Pomėgiai – sodininkystė, sportas, šokiai, teatras.

Moka anglų, rusų kalbas.

Žmona Aurelija – ekonomistė.
Turi tris vaikus. Dukra Laura – odontologė, dukra Joana – ekonomistė, sūnus Juozas – moksleivis.

Seimo nariu išrinktas pagal A. Brazausko ir A. Paulausko koalicijos „Už darbą Lietuvai“ sąrašą.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008