Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė

EN  FR
 Vardas, pavardėPareigos
Vilija
ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Zigmantas
BALČYTIS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Andrius
BARANAUSKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Rima
BAŠKIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Kazys
BOBELIS
Narys: 2004-12-02–2006-05-31
Antanas
BOSAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Bronius
BRADAUSKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Vida Marija
ČIGRIEJIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Rimantas Jonas
DAGYS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Julius
DAUTARTAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Virginijus
DOMARKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Vydas
GEDVILAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Aidas
GEDVILAS
Narys: 2004-12-02–2005-01-16
Loreta
GRAUŽINIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Algirdas
IVANAUSKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Jonas
JAGMINAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Donatas
JANKAUSKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Algis
KAŠĖTA
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Egidijus
KLUMBYS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Romualda
KŠANIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Saulius
LAPĖNAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Vincė Vaidevutė
MARGEVIČIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Antanas
MATULAS
Narys: 2006-09-13–2008-11-17
Stasys
MIKELIS
Narys: 2004-12-02–2006-03-23
Dangutė
MIKUTIENĖ
Pirmininko pavaduotoja: 2004-12-02–2008-11-17
Zenonas
MIKUTIS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Juozas
OLEKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Vladimir
ORECHOV
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Algirdas
PALECKIS
Narys: 2004-12-02–2007-04-14
Bronius
PAUŽA
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Milda
PETRAUSKIENĖ
Narė: 2007-09-28–2008-11-17
Audronė
PITRĖNIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Kazimira Danutė
PRUNSKIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Jonas
RAMONAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Jurgis
RAZMA
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Valerijus
SIMULIK
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Artūras
SKARDŽIUS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Rimantas
SMETONA
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Vaclav
STANKEVIČ
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Aldona
STAPONKIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Kazys
STARKEVIČIUS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-12-02–2008-11-17
Irena
ŠIAULIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Gintaras
ŠILEIKIS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Rimvydas
TURČINSKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Viktor
USPASKICH
Narys: 2004-12-02–2005-06-22
Egidijus
VAREIKIS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Romas
VENCLOVAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Vilija
VERTELIENĖ
Pirmininkė: 2004-12-02–2008-11-17
Birutė
VĖSAITĖ
Pirmininko pavaduotoja: 2004-12-02–2008-11-17
Pranas
VILKAS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Ramunė
VISOCKYTĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Algirdas
VRUBLIAUSKAS
Narys: 2004-12-02–2007-04-10
Jadvyga
ZINKEVIČIŪTĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
Vidmantas
ŽIEMELIS
Narys: 2004-12-02–2008-11-17
Zita
ŽVIKIENĖ
Narė: 2004-12-02–2008-11-17
 
 © Seimo kanceliarija, 2008