Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė

EN  FR
 Vardas, pavardėPareigos
Zigmantas
BALČYTIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Rimantas
BAŠYS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Antanas
BOSAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Bronius
BRADAUSKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Valentinas
BUKAUSKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vida Marija
ČIGRIEJIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Rimantas Jonas
DAGYS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Kęstutis
DAUKŠYS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Julius
DAUTARTAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Virginijus
DOMARKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vytautas Sigitas
DRAUGELIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vydas
GEDVILAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Saulius
GIRDAUSKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Kęstutis
GLAVECKAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-12-09–2008-05-20
Pirmininkas: 2008-05-21–2008-11-17
Algirdas
IVANAUSKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Jonas
JAGMINAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Jonas
JUOZAPAITIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Česlovas
JURŠĖNAS
Pirmininkas: 2004-12-09–2008-05-20
Narys: 2008-05-21–2008-11-17
Algis
KAŠĖTA
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Egidijus
KLUMBYS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Romualda
KŠANIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Saulius
LAPĖNAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Jonas
LIONGINAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vincė Vaidevutė
MARGEVIČIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Algimantas
MATULEVIČIUS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Stasys
MIKELIS
Narys: 2004-12-09–2006-03-23
Gintautas
MIKOLAITIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Zenonas
MIKUTIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vytas
NAVICKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Algirdas
PALECKIS
Narys: 2004-12-09–2007-04-14
Juozas
PALIONIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Bronius
PAUŽA
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Milda
PETRAUSKIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Jonas
PINSKUS
Narys: 2007-04-17–2008-11-17
Audronė
PITRĖNIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Kazimira Danutė
PRUNSKIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Jonas
RAMONAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Algis
RIMAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Julius
SABATAUSKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Alvydas
SADECKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vytautas
SAULIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Valerijus
SIMULIK
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Algirdas
SYSAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Artūras
SKARDŽIUS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vaclav
STANKEVIČ
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Aldona
STAPONKIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Mindaugas
SUBAČIUS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Irena
ŠIAULIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-05-20
Pirmininko pavaduotoja: 2008-05-21–2008-11-17
Gintaras
ŠILEIKIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Viačeslav
ŠKIL
Pirmininko pavaduotojas: 2004-12-09–2008-11-17
Raimondas
ŠUKYS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Rimvydas
TURČINSKAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Egidijus
VAREIKIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Romas
VENCLOVAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Birutė
VĖSAITĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Ramunė
VISOCKYTĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Vladimiras
VOLČIOK
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Algirdas
VRUBLIAUSKAS
Narys: 2004-12-09–2007-04-10
Emanuelis
ZINGERIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Jadvyga
ZINKEVIČIŪTĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Roma
ŽAKAITIENĖ
Narė: 2004-12-09–2008-11-17
Edvardas
ŽAKARIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Vidmantas
ŽIEMELIS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
Manfredas
ŽYMANTAS
Narys: 2004-12-09–2008-11-17
 
 © Seimo kanceliarija, 2008