Seimo nariai - Jonas ŠIMĖNAS 

EN  FR
Jonas ŠIMĖNAS
 
Jonas ŠIMĖNAS

 

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1990 – 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Biografija

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO AKTO SIGNATARAS

 

Gimė 1953 m. liepos 31 d. Anykščių rajono Papilių kaime.

1971 m. baigė Viešintų vidurinę mokyklą. Vilniaus 21-ojoje technikos mokykloje įgijo geologinio gręžimo meistro kvalifikaciją.

1973–1978 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas), įgijo hidrogeologo ir inžinieriaus geologo specialybę.

1978–1980 m. Vilniuje dirbo Lietuvos geologijos valdybos (dabar – Geologijos tarnyba) įmonėse geologu, vyr. geologu padalinio vadovu. Darbas buvo susijęs su geologinėmis ekspedicijomis: reikėjo projektuoti ir sudaryti sąmatas, dešifruoti aerofotonuotraukas, atlikti lauko tiriamuosius darbus, apdoroti informaciją, rašyti ataskaitas, sudaryti žemėlapius.

1981–1990 m. dirbo Gargžduose vyr. geologu padalinio vadovu. Atliko Baltijos jūros dugno geologinį kartografavimą, sudarė Baltijos jūros dugno geologinius žemėlapius.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narys, išrinktas Gargždų rinkimų apygardoje. Svarbiausi darbai šioje kadencijoje: Aktas dėl Lietuvos Respublikos valstybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos Konstitucija. Būdamas Gamtos apsaugos komisijos (komiteto) pirmininku, inicijavo teisės aktų kūrimą: aplinkos apsaugos, Aplinkos apsaugos strategijos, nacionalinių bei regioninių parkų įsteigimo, mokesčių už aplinkos teršimą, mokesčių už gamtos išteklius.

1992–1996 m. – Seimo Krikščionių demokratų frakcijos referentas, Seimo nario Algirdo Saudargo padėjėjas. Nuo 1996 metų – Aplinkos apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas. Dalyvavo rengiant Valstybinės aplinkos apsaugos strategijos projektą.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Utenos rinkimų apygardoje Nr. 51. Iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija. Seime dirbo Aplinkos apsaugos komitete, Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisijoje (1999–2000 m.). Įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, iniciatorius, bendraautoris. Iš šių teisės aktų svarbiausi: atliekų tvarkymo, vandens, bevariklio transporto, biokuro ir kt.

2000–2004 m. – AB „Stumbras“ generalinio direktoriaus konsultantas biokuro programos klausimais. Darbas buvo susijęs su Šilutės spirito gamyklos rekonstravimu ir pritaikymu gaminti bioetanolį. Tai pirmasis sėkmingai veikiantis biokuro projektas Lietuvoje.

2005–2008 m. – Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos „LITBIOMA“ direktorius. Darbo pobūdis – biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo plėtra, energetinių plantacijų diegimas. Taip pat ėjo UAB „Bionovus“ Mokslinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

Lietuvos geologų sąjungos tarybos narys, visuomeninės organizacijos „Už pilietinę visuomenę“ valdybos narys, choro „Ave vertum“ prezidentas, Vilniaus anykštėnų sambūrio narys.

1991 m. stažavo Švedijos Karalystės parlamente demokratinių sprendimų parengimo ir priėmimo klausimais. 1994 m. Prancūzijoje, Sarto departamente, domėjosi Prancūzijos administracinio teritorinio suskirstymo, valdžių padalijimo decentralizacija. 1999 m. JAV Kongrese gilinosi į JAV demokratijos principus, centrinės bei valstijų valdžių teises ir funkcijas.

Svarbiausios publikacijos: 2001–2002 m. – „Biokuras – alternatyva transporte“, straipsnių rinkinys žurnale „Keturi ratai“, 2003 m. – „ETANOLIS (naujas kuras šaliai ir piliečiams)“, Kaunas, 2004 m. – „Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo įgyvendinimo teisės aktų analizės ES direktyvų aspektu, koncepcijų ir pasiūlymų dėl reikiamų teisės aktų parengimo pateikimas“, UAB ETKC, 2006 m. – „Rapsų kompleksinis naudojimas“ (pranešimas Kazlų Rūdoje), 2006 m. – „Kaip įveisti energetinę plantaciją“, www.biokuras.lt, 2006 m. – V. Lygio, A. Matelio, E. Stackevičienės, J. Šimėno mokslinio taikomojo darbo ataskaita „Plantacinių miškų veisimo, auginimo ir panaudojimo rekomendacijų parengimas“, 2007 m. – P. Janulio, V. Makarevičienės, E. Sendžikienės, J. Šimėno ir kt. mokslinio taikomojo darbo ataskaita „Bioenergetikos plėtros perspektyvų analizė ir būtinos priemonės, siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bioenergetikoje koordinavimą“, 2008 m. – J. Šimėno mokslinio taikomojo darbo ataskaita „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010–2020 m.“, Vilnius.

 

Pomėgiai – folkloras, progresyvių naujovių paieška ir diegimas, sakralinė muzika, gamta, sportas.

Moka anglų, prancūzų ir rusų kalbas.

Žmona Vyda Jadvyga.

Turi tris sūnus – Liutaurą, Paulių ir Joną.

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ