Seimo nariai - Vytautas BOGUŠIS 

EN  FR
Vytautas BOGUŠIS
 
Vytautas BOGUŠIS

 

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Liberalų ir centro sąjunga
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą.
Biografija
Gimė 1959 m. sausio 2 d. Varėnos rajono Puvočių kaime.

1976 m. dėl religinių ir tautinių įsitikinimų (jaunimo pogrindinio religinio judėjimo „Eucharistijos bičiuliai“, įkurto 1975 m., dalyvis) pašalintas iš vidurinės mokyklos.

1977–1979 m. tarnavo sovietinėje armijoje.

1978–1988 m. – Lietuvos laisvės lygos aktyvus narys.

1979 m. pasirašė Baltijos šalių 45 piliečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Molotovo-Ribentropo paktą. Nuo 1980 m. – Lietuvos Helsinkio grupės narys.

Su kitais leido pogrindžio spaudą „Laisvės šauklys“, „Vytis“, buvo Tarptautinės žmogaus teisių asociacijos ir Helsinkio grupės leidinio „Krikščionis demokratas“ redaktorius. Bendradarbiavo Sovietų Lietuvoje draudžiamoje („Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Aušra“, „Dievas ir Tėvynė“) ir Rusijos disidentų pogrindinėje spaudoje, teikė informaciją „Vatikano balso“, „Amerikos balso“, „Laisvosios Europos“, „Svobodos“ radijo stočių laidoms. Su kitais pasirašė viešų kreipimųsi į SSRS valdžią ir tarptautines organizacijas dėl piliečių teisių pažeidimų (pvz., dėl draudimo vokiečiams ir žydams grįžti į tėvynę, dėl A. Sacharovo, S. Kovaliovo, P. Grigorenko suėmimo).

1983–1991 m. – Vilniaus valstybinio jaunimo teatro inžinierius.

1987 m. rugpjūčio 23 d., 1988 m. vasario 16 d. ir 1988 m. rugsėjo 28 d. – antisovietinių mitingų Vilniuje vienas iš organizatorių.

1989 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo dokumentą, buvo šios partijos veikėjas.

1989 m. su kitais atkūrė Ateitininkų federaciją.

1990–1995 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos deputatas.

1990–1992 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotojas.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal jungtinį Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos demokratų partijos sąrašą. Seime dirbo Valdymo reformų ir savivaldybės komitete, buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narys, Parlamentinės ryšių su Lenkijos Respublika grupės narys.

1993 m. – kandidato į Respublikos Prezidentus Stasio Lozoraičio patikėtinis, rinkimų štabo programų vadovas.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašą. Valdymo reformų ir savivaldybės komiteto narys, Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas, Tarpparlamentinių ryšių su Ukrainos Respublika grupės pirmininkas, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos narys, Tarpparlamentinių ryšių su Australijos Sandrauga ir Naująja Zelandija grupės pirmininkas, Geros kaimynystės ryšių su Baltarusijos Respublika parlamentinės grupės pirmininko pavaduotojas.

1997 m. – kandidato į Respublikos Prezidentus Valdo Adamkaus rinkimų štabo narys.

2002 m. ir 2004 m. – kandidato į Respublikos Prezidentus V. Adamkaus patikėtinis.

2003 m. – referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje Informacinės kampanijos štabo narys.

2003–2004 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, kolegijos narys, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas.

2001–2003 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys, deleguotas Prezidento.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Liberalų ir centro sąjungos sąrašą. Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas, Teisės ir teisėtvarkos, Sveikatos reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos narys, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjos pirmininko pavaduotojas, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių parlamentinės asamblėjos narys.

Vienas iš Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos įkūrimo (2000 m.) iniciatorių, šios partijos pirmininkas, frakcijos seniūnas. Nuo 2003 m. – Liberalų ir centro sąjungos narys, pirmininko pavaduotojas.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, Ukrainos 2-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“, Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga – atminimo ženklu.

Žmona Virginija.

Vaikai – Vytautas Kristijonas, Elena, Daumantas Mikalojus.

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ