Seimo nariai - Liudvikas SABUTIS 

EN  FR
Liudvikas SABUTIS
 
Liudvikas SABUTIS

 

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1990 – 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą.
Biografija

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO AKTO SIGNATARAS

 

Gimė 1939 m. vasario 1 d. Klaipėdoje. Būdamas pustrečių metų neteko motinos. Tėvas po motinos mirties vedė antrą kartą. Vaikystė prabėgo Kretingoje gausioje ir darnioje šeimoje.

Baigęs 1956 m. Kretingos vidurinės mokyklos 9 klases, o 1957 m. – Šilutės žemės ūkio mechanizacijos mokyklą, dirbo Kretingos rajono Darbėnų mašinų technikos stotyje remontininku. Po pusmečio išvyko į Karelijos Autonominę Respubliką (Rusija), kur Kliušinogorsko miškų pramonės ūkyje dirbo medkirčiu, miško vilkiko vairuotoju. Iš čia 1958 m. rudenį pašauktas į tarybinę armiją, kur iki 1962 m. vasario mėn. tarnavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) apygardos raketinio dalinio autotransporto kuopoje eiliniu, seržantu, viršila.

Grįžęs į tėviškę, dirbo vairuotoju ekspeditoriumi, dalyvavo meno saviveikloje. 1965 m. baigė Kretingos vakarinę vidurinę mokyklą, sukūrė šeimą, įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Teisės fakultetą, kurį 1973 m. labai gerai baigė ir įgijo teisininko specialybę. Studijuodamas, 1963–1973 m. vykdė Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos ir Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kretingos rajono komitetų atsakingojo darbuotojo pareigas, dirbo Kretingos – Palangos tarprajoninės prokuratūros tardytoju.

1973 m. paskirtas vyriausiuoju Ignalinos rajono prokuroru.

1979–1982 m. buvo LKP Centro komiteto teisėsaugos skyriaus instruktorius.

1982–1987 m. – Lietuvos TSR prokuroro pirmasis pavaduotojas.

1987 m. paskiriamas Lietuvos TSR prokuroru. Už dalyvavimą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) veikloje 1989 m. vasario mėn. iš šių pareigų ir prokuratūros pašalintas. Vėliau trumpai dirbo teisingumo ministro pavaduotoju. 1989 m. gegužės mėn., LPS tarybai pasiūlius, kaip deputatas ir teisininkas išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriumi. Tų pačių metų gruodžio mėn. nutraukė ryšius su TSKP.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narys, išrinktas Vilniaus miesto Šeškinės rinkimų apygardoje Nr. 10. 1990 m. Aukščiausiojoje Taryboje išrinktas Tarybos sekretoriumi ir Prezidiumo nariu, ėjo Ordinų kanclerio pareigas.

1992 m. dirbo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybėje Vilniuje, padėjo ją įkurti.

1993–1995 m. – laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcijos juristas, dalyvavo rinkimuose į Seimą Kaišiadorių rinkimų apygardoje. 1995–1996 m. – Vilniaus miesto savivaldybės sekretorius.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Plungės rinkimų apygardoje Nr. 35. Iškėlė Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai). Seime ėjo Valdymo reformų ir savivaldybių (nuo 1999 m. – Valstybės valdymo ir savivaldybių) komiteto pirmininko pareigas, buvo Europos reikalų komiteto narys, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkas.

2001–2004 m. dirbo Lietuvos generalinėje prokuratūroje Specialiųjų tyrimų skyriaus prokuroru, vyriausiojo prokuroro pavaduotoju, suteiktas vyr. justicijos patarėjo rangas.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) sąrašą. Seime dirbo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, Konstitucijos komisijoje (2005–2008 m. – pirmininko pavaduotojas, 2008 m. – pirmininkas).

2011 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Nepartinis, nuoseklus Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir dešiniosios politikos rėmėjas.

Teisininkų draugijos narys, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signatarų klubo narys.

Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Baltijos Asamblėjos medaliu.

Domisi viešojo valdymo, teisės etikos ir valstybės tarnybos problemomis.

 

Pomėgiai – kūrybinė veikla darbo ir gyvenamojoje aplinkoje, kelionės, skaitymas.

Gerai moka rusų kalbą, savarankiškai mokosi anglų ir prancūzų kalbų.

Žmona Sigita – medikė, pensininkė.

Šeimoje užaugo tris vaikai. Dukterys Eglė ir Rasa – dailės specialistės, sūnus Liudas – verslo vadybininkas.

 

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ