Seimo nariai - Algis RIMAS 

EN  FR
Algis RIMAS
 
Algis RIMAS

 

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2010-08-09.
Išrinktas Marijampolės (Nr. 29) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą.
Biografija

Gimė 1940 m. lapkričio 26 d. Radviliškio rajono Baukų kaime.

Mirė 2010 rugpjūčio 9 d. 

 

1947–1950 m. mokėsi Radviliškio rajono Šnikonių pradinėje mokykloje, 1950–1953 m. – Radviliškio rajono Šnikonių septynmetėje mokykloje, nuo 1953 m. – Radviliškio rajono Šeduvos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1957 m.

1957 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą (dabar – Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultetas), kurį 1962 m. baigė ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.

1962–1963 m. dirbo susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Marijampolės rajono skyriuje inžinieriumi-inspektoriumi, 1963–1966 m. – vyresniuoju inžinieriumi, 1966–1970 m. – vyriausiuoju inžinieriumi, 1970–1988 m. – valdytoju.

1988–1989 m. – Marijampolės rajono agropramoninio susivienijimo pirmininkas.

1989–1990 m. – Lietuvos komunistų partijos Marijampolės miesto komiteto pirmasis sekretorius.

1990–1995 m. – Marijampolės rajono savivaldybės tarybos pirmininkas.

1995–1997 m. – Marijampolės apskrities valdytojas.

1997–2000 m. – akcinės bendrovės „Lietuvos taupomasis bankas“ Marijampolės skyriaus valdytojas.

1970–1990 m. – Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos deputatas. 1990–1997 m. – Marijampolės rajono savivaldybės tarybos narys. 2000–2003 m. – Marijampolės savivaldybės tarybos narys.

2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas pagal A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos sąrašą. Seime dirbo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, Peticijų komisijoje.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29. Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, Antikorupcijos (2006–2008 m.) ir Narkomanijos prevencijos komisijose.

2008 m. toje pat apygardoje išrinktas į X Seimą. Ėjo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, dirbo Antikrupcijos ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijose; priklausė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai.

Buvo TSKP, savarankiškosios LKP narys. Nuo 1991 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

A. Rimas buvo Marijampolės „Rotary“ klubo narys, Draugijos užsienio lietuviams remti Marijampolės apskrities skyriaus pirmininkas, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ prezidiumo garbės narys.

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ