Seimo nariai - Jonas JAGMINAS 

EN  FR
Jonas JAGMINAS
 
Jonas JAGMINAS

 

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16.
Išrinktas Plungės - Rietavo (Nr. 35) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą.
Biografija
Gimė 1949 m. birželio 20 d. Kelmės rajono Tytuvėnų miestelyje tarnautojo šeimoje.

Mokėsi Tytuvėnų pradinėje ir vidurinėje mokyklose.

Būdamas 15 metų pradėjo savo darbinę biografiją. Dirbo Tytuvėnų durpių įmonėje darbininku, šaltkalviu remontininku. Vėliau baigė traktorininkų kursus Raseinių profesinėje technikos mokykloje Nr. 10. Dirbo traktorininku Kelmės melioracijos statybos valdyboje, Tytuvėnų miškų ūkyje.

Nuo 1969 m. mokėsi Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumo neakivaizdiniame skyriuje, kurį 1972 m. baigė ir įgijo techniko mechaniko specialybę. 1974 m. pradėjo studijuoti Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Agronomijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, kurį baigė 1979 m. ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1982 m. pradėjo studijuoti Lietuvos žemdirbystės mokslinių tyrimų instituto (Dotnuvoje) aspirantūros neakivaizdiniame skyriuje. 1990 m., baigus 1982 m. pradėtą mokslinį darbą ir Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų instituto taryboje apgynus disertaciją (tema „Cheminių mechaninių priemonių deriniai bulvių, rugių, vasarinių kultūrų derlingumui didinti Vakarų Lietuvoje“), suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis. Vėliau mokslinis darbas buvo nostrifikuotas Lietuvos mokslų akademijoje, suteiktas agrarinių mokslų daktaro laipsnis.

1969–1972 m. dirbo Tytuvėnų tarybinio ūkio technikumo Tiekimo skyriaus specialistu, saugumo technikos inžinieriumi.

1972–1973 m. – Raseinių rajono kolūkio „Lenino keliu“ vyriausiasis inžinierius-mechanikas.

1973–1975 m. – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio Keleriškių skyriaus (Kėdainių rajonas) valdytojas.

1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje mokėsi vadovaujančiųjų darbuotojų kursuose.

1975–1976 m. – Kėdainių rajono kolūkio „Tarybinis rytas“ valdybos pirmininkas. 1976–1980 m. dirbo didžiausio Lietuvoje – Kėdainių rajono „Varpos“ – kolūkio pirmininku.

1973–1980 m. – Kėdainių rajono tarybos liaudies deputatas.

1980–1987 m. – Rietavo tarybinio ūkio technikumo direktorius.

1987–1989 m. – LKP Šilalės rajono komiteto pirmasis sekretorius.

1988–1990 m. – LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

1989–1990 m. – LTSR Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas, Agropramoninio komiteto pirmininkas.

1990–1992 m. – Kietaviškių šiltnamių kombinato generalinis direktorius.

1992–1994 m. – Baltijos agrobiržos viceprezidentas.

1994–1998 m. – AB „Vilmeta“ generalinis direktorius.

1998–1999 m. – UAB „Jondara“ prezidentas.

1999–2004 m. – VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra“ generalinis direktorius.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas Plungės–Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 35. Iškėlė Darbo partija. Seime dirbo Europos reikalų (2004–2005 m.), Kaimo reikalų (2004–2006 m. – pirmininkas) ir Valstybės valdymo ir savivaldybių (2006–2008 m. – pirmininkas) komitetuose. Buvo Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje pirmininkas.

Aktyviai dalyvauja Vilniaus „Rotary“ klubo veikloje. 2004–2005 m. buvo Vilniaus „Rotary“ klubo prezidentas.

2004 m. parašė ir išleido knygą „Grumtynės su likimu: gyvenimas, darbai, mokslininko žvilgsnis į kaimo rytdieną“.

Lietuvos socialdemokratų partijos narys, tarybos narys.

Domisi Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių žemės ūkio plėtros perspektyvomis, kaimo infrastruktūros plėtra, valstybės valdymu ir vietos sa­vivalda.

 

Pomėgiai – medžioklė, muzika, teatras.

Moka rusų ir vokiečių kalbas.

Žmona Audronė Jagminienė (Slavinskaitė) – ūkininkė, valdo jai priklausančius broilerių auginimo kompleksus Širvintų, Varėnos ir Lazdijų rajonuose.

Sūnus Darius baigė Lietuvos teisės akademiją (dabar – Mykolo Romerio universitetas), dirba teisėsaugos sistemoje. Dukra Evelina baigė JAV Floridos universiteto magistrantūros studijas, šiuo metu yra šio universiteto doktorantė.

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ