Seimo nariai - Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 

EN  FR
Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ
 
Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ

 

Seimo narė nuo 2009-07-07 iki 2012-11-16.
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinkta į 2004 – 2008 Seimą.
Biografija
Gimė 1944 m. balandžio 6 d. Kaune aktorių šeimoje.

1962 m. baigė Vilniaus 23-iąją (dabar – Simono Daukanto gimnazija) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (VVU, dabar – Vilniaus universitetas (VU) Filologijos fakultetą studijuoti anglų kalbos ir literatūros, baigė 1967 m. 1969 m. įstojo į Vilniaus universiteto doktorantūrą, specialybė – Vakarų Europos ir Amerikos literatūra. 1977 m. Kijevo universitete apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Žmogaus koncepcija ir paveikslas Williamo Faulknerio kūryboje“. 1999 m. Vilniaus universitete apsigynė habilituoto daktaro disertaciją Vakarų literatūros ir feminizmo teorijos tema „Lyčių drama“.

1967–1978 m. dirbo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbos katedroje dėstytoja.

1978–1984 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio literatūros katedroje vyr. dėstytoja.

1984–2001 m. – Visuotinės literatūros katedros docentė.

1992 m. Vilniaus universitete įkūrė Moterų studijų centrą, kuriam vadovavo 1994–2000 m., skaitė feminizmo teorijos paskaitas.

1995–2001 m. vadovavo Vilniaus universiteto Visuotinės literatūros katedrai.

2001–2004 m. dirbo šioje katedroje profesore, skaitė teorinius XVII–XX a. amerikiečių literatūros, Vakarų Europos ir Amerikos literatūrų istorijos kursus filologijos ir humanitarinių fakultetų studentams.

2004–2008 m. – IX Seimo narė, išrinkta daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Rolando Pakso koalicijos „Už tvarką ir teisingumą“ sąrašą. Seime dirbo Europos reikalų (2005–2008 m. – pirmininko pavaduotoja) ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetuose, Peticijų ir Jaunimo ir sporto reikalų komisijose.

Nuo 2004 m. priklausė Liberalų demokratų partijai. 2008 m. tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nare.

Stažavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) universitete (1979 m.), Džordžtauno universitete Vašingtone, JAV (1985 m.), Viskonsino Medisono universitete, JAV (1991 m.), Lundo universitete, Švedija (1993 m.). Dalyvavo JAV tarptautinėje moterų studijų programoje „Moterų vaidmuo politikoje“ (1995 m.).

1991–1996 m. buvo Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė, narė. Yra Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos prezidentė (2008 m.).

1999–2002 m. – Vilniaus universiteto žurnalo „Feminizmas, visuomenė, kultūra“ sudarytoja ir atsakingoji redaktorė.

Parašė monografijas „Lyčių drama“ (1998 m.), „Gyvenimo ir teatro vaidinimai: XX amžiaus Vakarų drama“ (2004 m.), straipsnių vadovėliuose „XX amžiaus visuotinė literatūra“ (1992 m.), „XX a. Vakarų literatūra“, I d. (1994 m.), II d. (1995 m.), „Romantizmas Vakarų literatūroje“ (2002 m.), Vilniaus universiteto moksliniuose žurnaluose „Feminizmas, visuomenė, kultūra“, „Literatūra“.

Sudarė leidinius: „Smurtas šeimoje – žmogaus teisių pažeidimas“, „Ar Lietuvoje yra lyčių lygybės politika?“ (konferencijų medžiaga, Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2007), „Abortas Lietuvoje“ (Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2008), „Lytiškumas: socialiniai, kultūriniai ir sveikatos aspektai“ (Vilnius: Senoja, 2009 m.).

Angažuojasi moterų, vaiko, šeimos, jaunimo, vyrų ir moterų lygių galimybių, žmogaus teisių, lytinių mažumų teisių problemų srityse, taip pat gilinasi į Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, švietimo ir kultūros problemas. Minėtas problemas gvildena Lietuvos dienraščiuose.

 

Pomėgiai – filosofija, psichologija, žmogaus teisės, menas, muzika, literatūra, gamta.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Našlė.

Turi du sūnus – Šarūną ir Žygimantą.

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ