Seimo valdyba 

EN  FR

Seimo valdyba (2008-11-17–2012-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Virginija
BALTRAITIENĖ
Seimo Pirmininko pavaduotoja: 2008-11-18–2012-11-16
Algirdas
BUTKEVIČIUS
Seimo opozicijos lyderis: 2010-09-21–2011-03-16
Seimo opozicijos lyderis: 2012-03-13–2012-09-10
Algis
ČAPLIKAS
Seimo Pirmininko pavaduotojas: 2011-04-21–2012-11-16
Irena
DEGUTIENĖ
Seimo Pirmininko pavaduotoja: 2008-11-18–2008-11-19
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja: 2008-11-20–2009-09-16
Seimo Pirmininkė: 2009-09-17–2012-11-16
Vytautas
GAPŠYS
Seimo opozicijos lyderis: 2010-03-10–2010-09-20
Seimo opozicijos lyderis: 2011-03-17–2011-09-19
Seimo opozicijos lyderis: 2012-09-11–2012-11-16
Česlovas
JURŠĖNAS
Seimo Pirmininko pavaduotojas: 2009-09-24–2012-11-16
Algis
KAŠĖTA
Seimo Pirmininko pavaduotojas: 2008-11-18–2011-06-22
Gediminas
KIRKILAS
Seimo opozicijos lyderis: 2008-12-09–2009-06-17
Valentinas
MAZURONIS
Seimo opozicijos lyderis: 2009-06-18–2010-03-09
Seimo opozicijos lyderis: 2011-09-20–2012-03-12
Česlovas Vytautas
STANKEVIČIUS
Seimo Pirmininko pavaduotojas: 2008-11-18–2012-11-16
Raimondas
ŠUKYS
Seimo Pirmininko pavaduotojas: 2008-11-18–2009-09-23
Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas: 2009-09-24–2010-03-10
Erikas
TAMAŠAUSKAS
Seimo Pirmininko pavaduotojas: 2011-11-10–2012-11-16
Arūnas
VALINSKAS
Seimo Pirmininkas: 2008-11-18–2009-09-16


Seimo valdyba:

1) tvirtina ir teikia Finansų ministerijai Seimo kanceliarijos programų ir išlaidų sąmatų projektus;

2) komitetų teikimu svarsto ir siunčia į komandiruotes Seimo narius su raštiškomis Seimo, valdybos, komitetų užduotimis; tvirtina komandiruočių ataskaitas;

3) komitetų ar frakcijų teikimu svarsto ir pritaria Seimo narių išvykoms ne Seimo lėšomis sesijos metu;

4) prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų programos, savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia išvadas Seniūnų sueigai arba Seimui;

5) šaukia nenumatytus Seimo posėdžius, nustato jų laiką;

6) tvirtina preliminarų Seimo sesijos posėdžių grafiką;

7) prireikus nustato, kokioms institucijoms ar asmenims pagrindinis komitetas privalo nusiųsti įstatymo projektą išvadoms gauti;

8) prireikus priima nutarimą pagrindinį komitetą atleisti nuo šio statuto 147 straipsnyje išdėstytų pagrindinio komiteto prievolių;

9) prireikus sudaro darbo grupes įstatymų projektams rengti ir Seimo bei valdybos pavedimams vykdyti;

10) padeda organizuoti bendrą komitetų darbą tais klausimais, kurie priklauso kelių komitetų kompetencijai;

11) tvirtina Seimo kanceliarijos struktūrą, Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių;

12) tvirtina Seimo kanceliarijos nuostatus ir reglamentą;

13) kai Seimas sprendžia klausimą, ar Respublikos Prezidento sveikata leidžia jam eiti savo pareigas, kreipiasi į sveikatos apsaugos ministrą dėl kandidatūrų į Seimo tvirtinamą gydytojų komisiją pateikimo;

14) sprendžia kitus Seimo darbo organizavimo klausimus, kurie pagal šį statutą nepriskirti kitoms Seimo institucijoms ar pareigūnams.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 32 straipsnis© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ