Seniūnų sueiga 

EN  FR
 Vardas, pavardėPareigos
Remigijus
AČAS
Narys: 2009-07-09–2011-04-09
Zigmantas
BALČYTIS
Narys: 2008-11-18–2009-06-17
Virginija
BALTRAITIENĖ
Narė: 2008-11-18–2012-11-16
Rima
BAŠKIENĖ
Narė: 2009-09-17–2010-09-20
Antanas
BAURA
Narys: 2008-11-18–2009-09-16
Valentinas
BUKAUSKAS
Narys: 2010-03-10–2010-09-20
Narys: 2011-03-17–2011-09-19
Narys: 2012-09-20–2012-11-16
Andrius
BURBA
Narys: 2012-03-27–2012-11-16
Algirdas
BUTKEVIČIUS
Narys: 2009-06-18–2012-11-16
Algis
ČAPLIKAS
Narys: 2010-09-10–2012-11-16
Irena
DEGUTIENĖ
Narė: 2008-11-18–2012-11-16
Laimontas
DINIUS
Narys: 2008-11-18–2010-01-20
Audrius
ENDZINAS
Narys: 2008-11-18–2009-11-30
Vytautas
GAPŠYS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Česlovas
JURŠĖNAS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Algis
KAŠĖTA
Narys: 2008-11-18–2011-06-22
Narys: 2011-11-10–2012-11-16
Gediminas
KIRKILAS
Narys: 2008-12-09–2009-06-17
Kęstas
KOMSKIS
Narys: 2008-11-25–2010-03-09
Narys: 2011-04-21–2012-03-12
Jonas
LIESYS
Narys: 2009-09-17–2010-09-09
Antanas
MATULAS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Valentinas
MAZURONIS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Almantas
PETKUS
Narys: 2011-09-20–2012-11-16
Konstantas
RAMELIS
Narys: 2010-09-21–2011-09-28
Jurgis
RAZMA
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Aleksandr
SACHARUK
Narys: 2010-01-21–2010-04-14
Algimantas
SALAMAKINAS
Narys: 2010-09-21–2011-03-16
Narys: 2012-03-13–2012-09-19
Paulius
SAUDARGAS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Jonas
STANEVIČIUS
Narys: 2008-11-18–2009-07-16
Česlovas Vytautas
STANKEVIČIUS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Arūnė
STIRBLYTĖ
Narė: 2009-07-17–2010-09-20
Narė: 2011-05-12–2012-03-26
Stasys
ŠEDBARAS
Narys: 2008-11-18–2012-11-16
Irena
ŠIAULIENĖ
Narė: 2008-11-18–2012-11-16
Raimondas
ŠUKYS
Narys: 2008-11-18–2010-03-09
Erikas
TAMAŠAUSKAS
Narys: 2009-12-01–2012-11-16
Arūnas
VALINSKAS
Narys: 2008-11-18–2009-09-16
Artūras
ZUOKAS
Narys: 2008-11-18–2009-09-16
Agnė
ZUOKIENĖ
Narė: 2011-09-29–2012-11-16
Vidmantas
ŽIEMELIS
Narys: 2010-04-15–2012-11-16

1. Seime veikia Seniūnų sueiga, į kurią įeina Seimo valdybos nariai ir frakcijų atstovai.

2. Kiekviena frakcija į Seniūnų sueigą skiria po 1 atstovą nuo 10 frakcijos narių.

3. Kiekviena frakcija papildomai skiria į Seniūnų sueigą po 1 atstovą nuo nepilnos dešimties frakcijos narių, jeigu šią nepilną dešimtį sudaro daugiau negu 5 Seimo nariai.

4. Frakcijos, kuriose nėra 10 narių, skiria į Seniūnų sueigą po 1 atstovą.

5. Pagrindinis Seniūnų sueigos uždavinys - svarstyti Seimo sesijos darbų programas bei posėdžių darbotvarkes ir pritarti joms, derinti Seimo komitetų ir frakcijų darbo organizavimo klausimus, teikti sprendimų šiais klausimais projektus Seimui bei valdybai, taip pat patarimus Seimo Pirmininkui.

Seniūnų sueiga savo posėdyje:

1) svarsto ir derina iškylančius prieštaravimus dėl Seimo sesijos darbų programos;

2) svarsto savaitės ir dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir pritaria jiems;

3) svarsto ir derina siūlymus dėl pagrindinio ir papildomo komitetų įstatymo projektui svarstyti paskyrimo bei dėl preliminarios įstatymo projekto svarstymo Seimo posėdyje datos paskyrimo;

4) svarsto ir derina iškylančius prieštaravimus dėl kitų Seimo darbo organizavimo klausimų;

5) išklauso komitetų pirmininkų ir frakcijų seniūnų pasiūlymus dėl komitetų arba frakcijų tarpusavio ryšių ir teikia pasiūlymus Seimui arba valdybai;

6) teikia Seimo valdybai rekomendacijas dėl jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimo;

7) atlieka derinimo (taikinamosios) komisijos vaidmenį, iškilus principinio pobūdžio nesutarimams dėl svarbiausių Seime svarstomų klausimų;

8) prireikus nustato, kokioms institucijoms ar asmenims pagrindinis komitetas privalo nusiųsti įstatymo projektą išvadoms gauti;

9) prireikus priima nutarimą pagrindinį komitetą atleisti nuo šio statuto 147 straipsnyje išdėstytų prievolių.

Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 28, 36 straipsniai.© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ