EN

PAGALBA: tekstinė paieška

Norėdami ieškoti pagal tekstą/pavadinimą, Jūs turite nurodyti du parametrus, tekstą, kurį reikia ieškoti ir kaip jį interpretuoti  (pagal nutylėjimą nurodyta "Visi žodžiai"). Šiuo metu negalima ieškoti teksto rusų kalba. Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos.

Paieškos pagal tekstą/pavadinimą variantai:

 • "Visi žodžiai" - bus pateikti tik tie dokumentai, kuriuose yra visi Jūsų įvesti žodžiai. Todėl kuo daugiau žodžių įvesite, tuo mažiau dokumentų rasite. Žodžiuose galite naudoti šablono simbolius. Norėdami patikimų paieškos rezultatų, paieškose nenaudokite specialių simbolių, pvz., :;'()[]"!&+\-,.=~|$>.
  Užklausos pvz.: namas butas. Bus surasti dokumentai, kuriuose yra namas ir butas.
 • "Bet kurie žodžiai" - bus pateikti visi dokumentai, kuriuose yra bent vienas iš Jūsų įvestų žodžių. Todėl kuo daugiau žodžių įvesite, tuo daugiau dokumentų rasite. Žodžiuose galite naudoti šablono simbolius. Norėdami patikimų paieškos rezultatų, paieškose nenaudokite specialių simbolių, pvz., :;'()[]"!&+\-,.=~|$>.
  Užklausos pvz.: namas butas. Bus surasti dokumentai, kuriuose yra namas arba butas.
 • "Tiksli frazė" - bus rasti tik tie dokumentai, kuriuose yra visi Jūsų įvesti žodžiai ir  išdėstyti ta tvarka, kuria buvo įvesti. Norėdami patikimų paieškos rezultatų, paieškose nenaudokite specialių simbolių, pvz., :;'()[]"!&+\-,.=~|$>.
  Užklausos pvz.: namas butas. Bus surasti dokumentai, kuriuose po žodžio namas iškart yra žodis butas. Specialus simboliai (:;'()[]"!&+\-,.=~|$>), šablono operatoriai (? *) yra ignoruojami, todėl jeigu įvesite "nam* AND butas" rasite dokumentus, kuriuose po žodžio nam iškart yra žodis and  po jo žodis butas.
 • "Loginė išraiška" - Jūs pats galite formuoti užklausas naudodami loginius operatorius, žodžius ir frazes, šablono ir grupavimo simbolius.
  Užklausos pvz.: namas & butas not sodyba. Bus surasti dokumentai, kuriuose yra namas ir butas bet nėra sodyba. Užklausos pvz.: "namas butas" not sodyba. Bus surasti dokumentai, kuriuose po žodžio namas iškart yra žodis butas(Skyrikliai ,.: yra ignoruojami), bet nėra sodyba.

 

Žodžiai ir frazės

Paieškos išraiškoje žodžius gali jungti operatoriai, atliekantys su žodžiais veiksmus. Jei išraiška susideda iš kelių žodžių, atskirtų tik tarpais (be operatorių), tai tokia žodžių eilutė laikoma fraze ir užklausos vykdymo metu ieškoma jos visos. Fraze, taip pat laikoma ir viskas kas yra tarp kabučių pvz.: "namas ir butas" bus ieškoma frazės namas ir butas.

Paieškos išraiškos komponentai

Be paieškos objektų į išraišką gali įeiti vienas arba keli papildomi komponetai:
Komponentas Paskirtis
Loginiai operatoriai Apibrėžia loginį sąryšį tarp objektų paieškos išraiškoje.
Šablono ženklai Išplečia paieškos objektus, panaudojant šablonus.
Grupavimo simboliai Grupuoja paieškos objektus ir operatorius išraiškoje.

Loginiai operatoriai

Loginiai operatoriai sujungia objektus - pavienius žodžius ir frazes - į paieškos išraišką. Tarpų skaičius šalia loginio operatoriaus išraiškoje nesvarbus.

Operandais gali būti tiek paieškos objektai, tiek ir kiti operatoriai.

Operatorius AND (IR)

Operatorius AND naudojamas, ieškant dokumentų, kuriuose bent vieną kartą sutinkamas kiekvienas iš paieškos objektų. Pavyzdžiui, norint rasti visus dokumentus, kuriuose yra žodžiai seimas, respublikos ir lietuvos, reikia suformuoti paieškos išraišką: 'seimas & respublikos & lietuvos'

Operatorius OR (ARBA)

Operatorius OR naudojamas, ieškant dokumentų, kuriuose yra bent vienas iš paieškos objektų. Pavyzdžiui, norint rasti visus dokumentus, kuriuose yra žodis seimas arba žodis parlamentas, reikia nurodyti tokią išraišką: 'seimas | parlamentas'

Operatorius NOT (NE)

Operatorius NOT naudojamas, ieškant dokumentų, kuriuose yra vienas paieškos objektas, bet nėra kito. Pavyzdžiui, norint rasti dokumentus, kuriuose yra žodis parlamentas, bet nėra žodžio vyriausybė, reikia naudoti tokią išraišką: 'parlamentas ~ vyriausybė'

Panašiai, norint rasti dokumentus, kuriuose yra žodis transportas, bet nėra automobiliai ir traukiniai, reikia naudoti išraišką: 'transportas not (automobiliai or traukiniai)'

Ekvivalentumo operatorius

Ekvivalentumo operatorius naudojamas, kai paieškoje žodžiui reikia nurodyti pakaitalą. Pavyzdžiui, jei reikia surasti visus dokumentus, kuriuose yra frazė parlamentas išleido įstatymą arba seimas išleido įstatymą, galima rašyti: 'parlamentas=seimas išleido įstatymą'
Ekvivalentumo operatoriaus pirmenybė
Ekvivalentumo operatorius turi aukščiausią prioritetą prieš visus kitus operatorius.
Operatorius Sintaksė Paaiškinimas
AND žodis1& žodis2
žodis1 and žodis2
Randa dokumentus, kuriuose yra žodis1 ir žodis2. Dokumente turi būti abu žodžiai.
OR žodis1|žodis2
žodis1 or žodis2
Randa dokumentus, kuriuose yra žodis1 arba žodis2. Turi būti bent vienas žodis.
NOT žodis1~ žodis2
žodis1 not žodis2
Randa dokumentus, kuriuose yra žodis1 , bet nėra žodis2
Ekvivalentumas žodis1=žodis2
žodis1 equiv žodis2
Nurodo, kad žodis2 yra priimtinas žodžio žodis1 pakaitalas.

Operatorius NEAR (GRETA)

Operatorius NEAR naudojamas, ieškant dokumentų, kuriuose paieškos objektai yra netoli vienas nuo kito - ne toliau, negu per 100 žodžių. Pavyzdžiui, norint rasti visus dokumentus, kuriuose yra žodžiai fiziniai ir asmenys, ir jie yra netoli vienas nuo kito, reikia nurodyti tokią išraišką: 'fiziniai ; asmenys' arba 'fiziniai near asmenys'. Paieškos objektų tvarka išraiškoje reikšmės neturi.

Šablono simboliai

Šablono simboliai naudojami išraiškose, kai žodžių paiešką norima išplėsti į šablonų paiešką. Šablono simboliai yra:
Šablono simbolis Paaiškinimas
% Procento simbolis reiškia, kad jo vietoje gali būti bet kokie simboliai.
* Žvaigždutės simbolio reikšmė yra ta pati, kaip ir procento simbolio.
_ Apatinis pabraukimo simbolis reiškia, kad jo vietoje gali būti bet koks vienas  simbolis.
? Klaustuko simbolio reikšmė yra ta pati, kaip ir apatinio pabraukimo simbolio.

Pastabos:
     Trumpindami žodį naudokite „?“ ir „*“ simbolius. „?“ pakeičia vieną ženklą, „*“ - nuo nulio iki n ženklų. Šie du simboliai gali būti naudojami tik po žodžio 3 simbolio.
Pvz.: transport* suras transportavimas, transportas...
     Šabloninės paieškos išplėtimui sistema naudoja dokumentų tekstų arba pavadinimų žodžių sąrašus. Jei šabloninė paieška išsiplečia iki žodžių skaičiaus, kuris didesnis už didžiausią leistiną (5000), sistema pateikia pranešimą apie klaidą "pernelyg sudėtinga užklausa".

Grupavimo simboliai

Grupavimo simboliai keičia operatorių prioritetą, grupuodami išraiškoje paieškos objektus ir operatorius. Grupavimo simboliai yra:
 • paprasti skliaustai ( )
 • laužtiniai skliaustai [ ]
Paieškos objektų ir operatorių grupės pradžią žymi atidarantysis simbolis iš vienos iš grupavimo simbolių aibių. Grupės pabaigą žymi atitinkamas uždarantysis simbolis. Tarp šių simbolių gali būti kitų grupių.

Pavyzdžiui, atidarantysis skliaustas žymi grupės pradžią. Pirmasis toliau sutiktas uždarantysis skliaustas žymi grupės pabaigą. Visi kiti atydarantieji skliaustai, sutikti prieš uždarantįjį, žymi įdėtąsias grupes.

Operatorių pirmenybė

Operatorių pirmenybė yra tvarka, kuria apskaičiuojami paieškos išraiškos komponentai.

Visais atvejai išraiškos komponentai apskaičiuojami iš kairės į dešinę, laikantis jų pirmenybės. Operatoriai su aukštesniu prioritetu pritaikomi pirmiau. Vienodos pirmenybės operatoriai pritaikomi pagal jų buvimo išraiškoje tvarką iš kairės į dešinę.

 1. EQUIV =
 2. NOT ~
 3. AND &
 4. OR |

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS