Informacijos ir komunikacijos departamentas 


Darbo telefonas:  2396060
Padalinio el. p.: [email protected]

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Rūta
PETARAITIENĖ 
Departamento direktorė 2-203
 
2096196
 
[email protected]
 
Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyrius
Renata
BLAGNIENĖ 
Skyriaus vedėja 2-113
 
2096189
 
[email protected]
 
Rita
BEINORIENĖ 
Patarėja 2-109
 
2096219
 
[email protected]
 
Rolandas
BINKIS 
Patarėjas 2-111
 
2096184
 
[email protected]
 
Saulė
VALIULIENĖ 
Patarėja 2-109
 
2096178
 
[email protected]
 
Saulė
ČUŽIENĖ 
Vyriausioji specialistė 3-130
 
2096995
 
[email protected]
 
Ingrida
JUKNEVIČIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-110
 
2096191
 
[email protected]
 
Jonas
MENSONAS 
Vyriausiasis specialistas 2-111
 
2096194
 
[email protected]
 
Vida
PETRAŠKAITĖ 
Vyriausioji specialistė 2-112
 
2096176
 
[email protected]
 
Rasa
PRANINSKIENĖ 
Vyriausioji specialistė 3-130
 
2096199
 
[email protected]
 
Vilma
SMOLSKAITĖ-DAULENSKIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-110
 
2096192
 
[email protected]
 
Lina
BAČIANSKAITĖ 
Vyresnioji specialistė 2-114
 
2096179
 
[email protected]
 
Lankytojų centro biuras
Donatas
ČEČERGIS 
Biuro vedėjas Gedimino pr. 60-202
 
2096593
 
[email protected]
 
Audronė
BIELINIENĖ 
Vyresnioji patarėja Gedimino pr. 60-209
 
2096343
 
[email protected]
 
Artūras
SVARAUSKAS 
Patarėjas Gedimino pr. 60-203
 
2096941
 
[email protected]
 
Gailė
BUDVYTYTĖ 
Vyriausioji specialistė Gedimino pr. 60-204
 
2096583
 
[email protected]
 
Romas
DAILIDĖNAS 
Vyriausiasis specialistas Gedimino pr. 60-204
 
2096029
 
[email protected]
 
Skirmantė
REZNIKIENĖ 
Vyriausioji specialistė Gedimino pr. 60-203
 
2096866
 
[email protected]
 
Ryšių su visuomene skyrius
Artūras
ZELENIAKAS 
Skyriaus vedėjas 2-205
 
2096201
 
[email protected]
 
Algirdas
ASTRAUSKAS 
Patarėjas 3-134
 
2096803
 
[email protected]
 
Modesta
MALDŽIENĖ 
Patarėja 2-206
 

 
[email protected]
 
Raminta
MOTUZAITĖ 
Patarėja 3-137
 
2096057
 
[email protected]
 
Egidijus
RUMBUTIS 
Patarėjas 3-135
 
2096826
 
[email protected]
 
Erika
SADAUSKIENĖ 
Patarėja 3-137
 
2096167
 
[email protected]
 
Laura
SANIUKIENĖ 
Patarėja 2-206
 
2096166
 
[email protected]
 
Valdas
SINKEVIČIUS 
Patarėjas 2-206
 
2096211
 
[email protected]
 
Vilija
AVIŽINYTĖ 
Padėjėja 2-201
 
2096212
 
[email protected]
 
Tomas
RASTENIS 
Padėjėjas 2-201
 

 
[email protected]
 
Asta
MARKEVIČIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-200
 
2096202
 
[email protected]
 
Nerijus
VĖTA 
Vyriausiasis specialistas 2-206
 
2096208
 
[email protected]
 
Viktoriia
CHORNA 
Metraštininkė 
 

 
[email protected]
 
Neringa
MOTIEJŪNAITĖ-LILIENĖ 
Dizainerė 2-201
 
2096204
 
[email protected]
 
Olga
POSAŠKOVA 
Fotografė 2-209
 
2096205
 
[email protected]
 
Ilona
ŠILENKOVA 
Fotografė 2-204
 

 
[email protected]
 
Spaudos biuras
Justė
RADZEVIČIŪTĖ-LAUGALIENĖ 
Biuro vedėja 2-202
 
2096582
 
[email protected]
 
Jolanta
ANSKAITIENĖ 
Patarėja 2-210
 
2096508
 
[email protected]
 
Monika
KUTKAITYTĖ 
Patarėja 2-204
 
2096666
 
[email protected]
 
Rūta
MENSONAITĖ 
Patarėja 2-204
 
2096949
 
[email protected]
 
Rimas
RUDAITIS 
Patarėjas 2-206
 
2096132
 
[email protected]
 
Giedrius
LESKAUSKAS 
Vyriausiasis specialistas 2-206
 
2096875
 
[email protected]
 
Saulė Eglė
TREMBO 
Vyriausioji specialistė 2-208
 
2096203
 
[email protected]
 
Justinas
LAURINAVIČIUS 
Vyresnysis specialistas 
 

 
[email protected]
 
Džoja Gunda
BARYSAITĖ 
Metraštininkė 2-209
 
2096215
 
[email protected]
 
Saulė Marija
GEDRIMAITĖ 
Redaktorė 2-234
 
2096846
 
[email protected]
 
Tyrimų skyrius
Alvidas
LUKOŠAITIS 
Skyriaus vedėjas Gynėjų g. 8-601
 
2096170
 
[email protected]
 
Vidmantas
PUNELIS 
Vyresnysis patarėjas Gynėjų g. 8-608
 
2096186
 
[email protected]
 
Gitana
ALBAITYTĖ 
Patarėja Gynėjų g. 8-605
 
2096876
 
[email protected]
 
Sigitas
DAUKŠA 
Patarėjas Gynėjų g. 8-609
 
2096172
 
[email protected]
 
Aistė
GRIŠKONYTĖ 
Patarėja 
 
2096182
 
[email protected]
 
Dalia
JUKNEVIČIŪTĖ 
Patarėja Gynėjų g. 8-606
 
2096185
 
[email protected]
 
Giedrius
KANAPKA 
Patarėjas Gynėjų g. 8-607
 
2096874
 
[email protected]
 
Tomas
LAVIŠIUS 
Patarėjas Gynėjų g. 8-610
 
2096181
 
[email protected]
 
Mindaugas
SKAČKAUSKAS 
Patarėjas Gynėjų g. 8-610
 
2096193
 
[email protected]
 
Ligita
ŠARKUTĖ 
Patarėja 
 

 
[email protected]
 
Laura
ŠVELNYTĖ 
Patarėja Gynėjų g. 8-608
 
2096173
 
[email protected]
 
Veronika
URBONAITĖ-BARKAUSKIENĖ 
Patarėja Gynėjų g. 8-605
 
2096180
 
[email protected]
 
Dainora
VALIUKAITĖ 
Patarėja Gynėjų g. 8-609
 
2096187
 
[email protected]
 
Šarūnas
LEGATAS 
Vyriausiasis specialistas Gynėjų g. 8-611
 
2096174
 
[email protected]
 
Linas Stasys
ŠIMAŠIUS 
Vyriausiasis specialistas 
 

 
[email protected]
 

© Seimo kanceliarija

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=1004&p_kade_id=7