Finansų skyrius 


Padalinio el. p.: [email protected]

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Ričardas
JASMONTAS 
Patarėjas 2-217
 
2096331
 
[email protected]
 
Indrė
OBULAITIENĖ 
Patarėja 2-223
 
2096225
 
[email protected]
 
Irena
ASTRAUSKAITĖ 
Vyriausioji specialistė 2-224
 
2096240
 
[email protected]
 
Elvyra
BAULINA 
Vyriausioji specialistė 2-219
 
2096233
 
[email protected]
 
Ilma
BEINORIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-222
 
2096241
 
[email protected]
 
Lina
GUŽAUSKIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-225
 
2096239
 
[email protected]
 
Sigita
KARPICKIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-218
 
2096234
 
[email protected]
 
Irma
LATVIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-227
 
2096228
 
[email protected]
 
Liudmila
LUKŠIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-227
 
2096915
 
[email protected]
 
Ilona
MAŽEIKYTĖ 
Vyriausioji specialistė 2-220
 
2096238
 
[email protected]
 
Vilanda
PIPINIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-222
 
2096237
 
[email protected]
 
Dalia
ŽIMKUVIENĖ 
Vyriausioji specialistė 2-225
 
2096242
 
[email protected]
 

© Seimo kanceliarija

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=13&p_kade_id=7