Teisės departamentas 


Padalinio el. p.: [email protected]

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Dainius
ZEBLECKIS 
Departamento direktorius 2-302
 
2096161
 
[email protected]
 
Jadvyga
ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ 
Vyresnioji patarėja 2-304
 
2096159
 
[email protected]
 
Viktorija
STAUGAITYTĖ 
Vyresnioji patarėja 2-403
 
2096898
 
[email protected]
 
Irma
GRAŽULIENĖ 
Vyresnioji specialistė 2-301
 
2396169
 
[email protected]
 
Privatinės teisės skyrius
Akvilė
DULEVIČIŪTĖ-AKIMOVIENĖ 
Skyriaus vedėja 2-307
 
2096164
 
[email protected]
 
Milda
MASTEIKIENĖ 
Vyresnioji patarėja 
 
2096843
 
[email protected]
 
Irena
ŠAMBARAITĖ 
Vyresnioji patarėja 2-406
 
2096850
 
[email protected]
 
Saulius
ŠVEDAS 
Vyresnysis patarėjas 2-407
 
2096165
 
[email protected]
 
Renata
DIRGĖLIENĖ 
Patarėja 2-313
 
2096350
 
[email protected]
 
Indrė
GAISRYTĖ 
Patarėja 2-311
 
2096376
 
[email protected]
 
Jurgita
RAŠKAUSKAITĖ 
Patarėja 2-313
 
2096842
 
[email protected]
 
Viešosios teisės skyrius
Jurgita
MEŠKIENĖ 
Skyriaus vedėja 2-308
 
2096089
 
[email protected]
 
Ona
BUIŠIENĖ 
Vyresnioji patarėja 2-402
 
2096160
 
[email protected]
 
Edvinas
MUŠINSKIS 
Vyresnysis patarėjas 2-312
 
2096356
 
[email protected]
 
Neringa
AZGURIDIENĖ 
Patarėja 2-404
 
2096546
 
[email protected]
 
Eglė
DRĖGVAITĖ 
Patarėja 2-303
 
2096891
 
[email protected]
 
Mantas
GRIŠČENKO 
Patarėjas 2-303
 
2096552
 
[email protected]
 
Audronė
OŽIŪNIENĖ 
Patarėja 2-306
 
2096168
 
[email protected]
 
Liucija
SCHULTE-EBBERT 
Patarėja 2-305
 
2096055
 
[email protected]
 

© Seimo kanceliarija

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=16&p_kade_id=7