Komisijų sekretoriatas 


 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas

© Seimo kanceliarija

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=761&p_kade_id=7