Vidaus audito skyrius 


 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Jolanta
ZIBAVIČIŪTĖ 
Skyriaus vedėja Gynėjų g. 8-510
 
2096017
 
[email protected]
 
Jolanta
SPAIČIENĖ 
Vyresnioji patarėja Gynėjų g. 8-507
 
2096195
 
[email protected]
 
Živilė
BAREIKYTĖ-UNIŪNIENĖ 
Patarėja Gynėjų g. 8-510
 
2096053
 
[email protected]
 

© Seimo kanceliarija

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=871&p_kade_id=7