Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Roma DOVYDĖNIENĖ

Roma DOVYDĖNIENĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected], [email protected]

  • Socialdemokratų frakcija Frakcijos narė (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Socialinių reikalų ir darbo komitetas Komiteto narė (nuo 1996 11 27 iki 2000 10 18)
  • Europos reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotoja (nuo 1997 09 18 iki 2000 10 18)
  • Parlamentinė moterų grupė, narė
  • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, pirmininko pavaduotoja
  • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narė (nuo 1997 06 24 iki 2000 10 18)
  • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, narė (nuo 1997 09 25 iki 2000 10 18)

Biografija

Gimė 1956 m. gruodžio 2 d. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 5-tą vidurinę mokyklą.

1975-1981 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Nuo 1981 m. dirbo Vaikų klinikinės ligoninės vyresniąja juriskonsulte, 1986-1988 metais - Teisingumo ministerijos vyresniąja konsultante, 1988-1990 m. - "Trakų" visuomeninio maitinimo susivienijimo vyriausiąja juriskonsulte.

1990-1992 metais - Lietuvos prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profesinių organizacijų sąjungos tarybos pirmininko pavaduotoja.

1992 m. išrinkta Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke. Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimo Įgaliotinių tarybos narė.

Socialdemokratų partijos narė. 1999 m. gegužės 29 d. išrinkta LSDP pirmininko pavaduotoja.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Išsituokusi. Sūnus Jonas - Lietuvos Teisės akademijos studentas.

Seimo delegacijos ryšiams su Europos Parlamentu narė.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narė.

Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvo Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete narė.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narė.

Parlamentinės ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės pirmininko pavaduotoja.

Parlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika, Prancūzijos Respublika grupių narė.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas