SEIMO KANCELIARIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS, APTARNAUJANTYS SEIMO KOMISIJAS
PATARĖJAS