VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO PASLAUGŲ IR MATERIALINIO APRŪPINIMO SKYRIAUS
VYRESNYSIS ADMINISTRATORIUS