VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO PASLAUGŲ IR MATERIALINIO APRŪPINIMO SKYRIAUS
ŪKIO DARBUOTOJAS