VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIUS