VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS
SISTEMŲ ANALITIKAS