TEISĖS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS