TEISĖS DEPARTAMENTO PRIVATINĖS TEISĖS SKYRIAUS
VEDĖJAS