TEISĖS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TEISĖS SKYRIAUS
PATARĖJAS