VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS
TECHNIKAS